9 jaar geleden

Prediker 8 vers 11

“Omdat het vonnis over een slechte daad niet snel geveld wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen in hen vervuld van kwaaddoen” (Pred. 8:11).

De politie waarschuwt ons voortdurend tegen de trucages waarmee dieven in het bijzonder oude mensen misleiden. In een straat vol mensen bijvoorbeeld spuit iemand verf op de kleding van een dame. Anderen bieden aan om te helpen en proberen het met een papieren zakdoek te verwijderen. Plotseling komt een ander en neemt uit de handtas van de dame het geld dat zij juist in het postkantoor gepind had. Niemand van de bende kan gevonden en gearresteerd worden door de politie.

Hoewel niemand van onze lezers een zakkenroller is, hebben we desondanks niet allemaal wel eens dingen gedaan waarvoor we ons achteraf gezien schamen, ook al werd de politie niet ingeschakeld? Hebben we dit niet in orde gemaakt, of gingen we gewoon door, blij dat het geen onaangename gevolgen had? We hebben zulke dingen uit ons geheugen gewist, maar God heeft het niet vergeten.

Op een dag zal God terugkomen op deze veronachtzaamde dingen in ons leven. En dit is van toepassing voor iedereen! Hij waarschuwt ons, zodat niemand verbaasd zal zijn wanneer het gebeurt. Hij wil geen zondaars veroordelen, maar hen reinigen door een daad van genade. Dat is mogelijk door de Verlosser, Jezus Christus, Die, door de dood aan het kruis, betaalde voor de schuld van allen die hun falen aan Hem belijden.

God wacht erop dat u tot Hem komt. Hij wil u vergeving en ware vrede schenken, maar u moet zelf realiseren dat u dat nodig hebt.

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW