5 maanden geleden

Prediker 11 vers 1-3

Prediker 11 vers 1-3:
1. Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden.
2. Verdeel het in zevenen of zelfs in achten, want u weet niet welk kwaad er over de aarde komen zal.
3. Als de wolken vol zijn geworden, gieten zij regen uit op de aarde. Of een boom naar het zuiden valt of naar het noorden, op de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen.

Als we letterlijk brood op het water werpen, kunnen we dan verwachten het terug te vinden? Zeker niet! Het lijkt misschien even nutteloos om het brood van het leven, het evangelie van de genade van God, te geven aan de wereld die is als de woelige zee. Dit is echter verre van nutteloos. In 1 Korinthe 15 vers 58 lezen we: “Wees standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer, daar u weet, dat uw arbeid niet vergeefs1 is in de Heer.” Als wij trouw het evangelie aan zielen brengen, zelfs als wij ons hele leven geen resultaten zien, zullen er toch resultaten zijn, want Hij heeft beloofd: “zo zal Mijn woord zijn … dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren” (Jes. 55:11).

Daarom, “Verdeel het in zevenen of zelfs in achten.” Zeven is een vol getal, en acht is bijna een overvloed. Dit zegt ons dat we overvloedig moeten zijn in het werk van de Heer – niet alleen uit plichtsbesef, maar met de bereidheid van liefde. Die liefde wordt weerspiegeld in deze woorden: “Als de wolken vol zijn geworden, gieten zij regen uit op de aarde.” Als ons hart vol is van Christus, kunnen we niet anders dan uitstorten in zegen voor anderen als we Zijn liefde en Zijn wonderbaarlijke verlossingsplan delen.

Ons vers zegt ook: “Of een boom naar het zuiden valt of naar het noorden, op de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen.” Alle mensen zullen uiteindelijk geveld worden door de slag van de dood; zij hebben het evangelie nodig vóór die ernstige vaststelling. Zij zullen in de ene of de andere richting vallen, en het einde is ofwel de hemel ofwel de hel. “Daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is, overreden wij [de] mensen” (2 Kor. 5:11).

 

NOOT:
1. Of ‘leeg,’ dit is zonder gevolg.

 

L. M Grant; © The Lord is near

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW