2 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (14)

Bijbelverzen: Johannes 21 vers 22

Stap 7: De persoonlijke navolging, de persoonlijke opdracht

 

De Heer herstelde Petrus in de persoonlijke en publieke sfeer en gaf hem tegelijkertijd een opdracht. Vandaag komen we bij de laatste stap in Petrus’ herstel, in die zin dat de Heer Petrus opnieuw persoonlijk roept om Hem te volgen. Daarom lezen we Johannes 21 vers 22:

“Jezus zei tot hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan? Volg jij mij!

Wij hebben reeds gezien, dat de Heer Petrus de schapen en lammeren – dat zijn de gelovigen – toevertrouwde. Hij moest hen hoeden en weiden. Na zijn ervaring met de Heer zal hij nu in staat zijn, in nederigheid en geduld, de kudde van de goede Herder de zorg te geven die zij nodig heeft. Hij zal hen leiden en over hen waken en zowel de schapen als de lammeren de gepaste geestelijke voeding geven.

Om dit te doen op een wijze die de Heer welgevallig is, is één ding bijzonder belangrijk: de persoonlijke navolging! Hijzelf moet zich in directe en ongehinderde gemeenschap met de Heer bevinden en Hem volgen. Hij moet niet naar anderen kijken, maar eerst aandacht schenken aan zijn persoonlijke relatie met zijn Heer en Meester. Dit zou tegelijkertijd ook een goed voorbeeld zijn voor de schapen.

Hoe belangrijk is deze stap voor ieder van ons, ongeacht wat onze taken zijn in het Koninkrijk van God. Iedereen heeft een invloed op zijn omgeving, zowel in positieve als in negatieve zin. Maar moeten wij ons niet altijd zo gedragen, dat wij te allen tijde en in elke situatie kunnen getuigen van onze Heer? Wat een schande zou het zijn als ons leven niet overeenstemt met onze woorden en wij daardoor afbreuk doen aan het getuigenis van de Heer.

Petrus zal nu de Heer volgen als nooit tevoren. In de uitoefening van zijn van Hem ontvangen dienst, zal hij tenslotte in geestelijke kracht ‘zijn leven voor Hem mogen afleggen’ en daardoor “God verheerlijken,” waartoe hij eens in eigen kracht niet in staat was (Joh. 13:36-38; 21:19). Zo groot is het werk van de genade in dit vat, dat tot nu toe zo vol van zichzelf was en daarom moest falen in het uur van de beproeving!

Wanneer wij in de Handelingen van de Apostelen lezen hoe wonderbaarlijk de Heer door Petrus werkte, mogen wij onderkennen dat Petrus zijn les geleerd heeft. Moge de Heer ook ons doen leren van Petrus en Hem volgen tot Zijn eer en verheerlijking

Wordt DV vervolgd.

 

Manuel Dietermann; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 07.07.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW