2 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (06)

Bijbelgedeelte: Mattheüs 26 vers 58

 

Stap 6: Petrus Gaat vrijwillig bij de vijanden van de Heer zitten

 

“Petrus nu volgde Hem uit de verte tot aan de voorhof van de hogepriester, en nadat hij naar binnen was gegaan, zat hij bij de dienaren om de afloop te zien.”

Nu is Petrus aangekomen in de voorhof van de hogepriester. Hij gaat naar binnen en gaat vrijwillig bij de bedienden zitten.  Hij is nu in het midden van de vijanden van de Heer, in het midden van de spotters. Psalm 1 geeft duidelijk aan dat de plaats van zegen niet bij de spotters is. Dus hij is op een verkeerde plaats, maar Petrus heeft dit gevoel verloren.

Zijn vleselijk gedrag heeft hem naar deze plek geleid. Maar hoe tegenstrijdig handelt hij! Wat een contrast als we zien hoe Petrus eerder probeerde de vijanden van de Heer met het zwaard te bestrijden, en nu te midden van hen zit alsof er niets aan de hand is. Petrus heeft stap voor stap al zijn geestelijke kracht en zijn geestelijk onderscheidingsvermogen verloren.

Hij lijkt zich nu op zijn gemak te voelen, zelfs temidden van de vijanden. Ze maken een vuur en zitten rond het vuur en Petrus in hun midden. O Petrus, weet u niet wat deze mensen de Heer al hebben aangedaan? Zij hebben hem bespot, veracht, hem Beëlzebul genoemd, en nu onterecht gevangen gezet. Is dit de juiste gemeenschap voor u?

Petrus had ook moeten weten, wat er zou komen. De Heer had er van tevoren al op gewezen dat Hij gevangen zou worden genomen en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden, en uiteindelijk aan het kruis zou moeten sterven.  Petrus had Hem toen berispt en de Heer had hem terechtgewezen (Matth. 16:21-23). Petrus, bent u dit allemaal vergeten?

Wat zouden de overpriesters en schriftgeleerden nu met de Heer doen? Petrus was naar de voorhof gekomen om het einde ervan te zien! Hij was nieuwsgierig om te zien wat ze met de Heer zouden doen. Hij geloofde blijkbaar de woorden van de Heer niet, die de Heer meermalen tot hen gesproken had. Hij moest het zelf zien, een typisch vleselijk gedrag.

Zijn dit ook niet alle dingen die wij in onszelf aantreffen? Hoe snel zijn we op de verkeerde plaats zonder het te beseffen, genieten van gemeenschap met spotters en ons gedrag tegenover hen is helemaal niet te begrijpen! Wij staan niet meer vastberaden aan de zijde van de Heer, maar handelen in een volslagen verwarring, nu eens op deze, dan weer op die manier.

Wij vergeten de woorden van de Heer die Hij in zijn wijsheid tot ons sprak. Om ons te waarschuwen, om ons voor te bereiden en om ons duidelijkheid te verschaffen over de toestand van de mensen in deze wereld. Maar wij verliezen ook het vertrouwen in de woorden van de Heer. Als gevolg daarvan bepaalt ons vlees, onze oude natuur, al onze handelingen en kunnen wij verzoekingen niet langer weerstaan.

Laten wij deze waarschuwingen ter harte nemen en leren van het negatieve voorbeeld van Petrus hier. Laten we bidden, dat de Heer ons helpt om dicht bij Hem te blijven en dat we op tijd zullen herkennen wanneer we ons van Hem verwijderen. Dan zullen we meer en meer ervaren hoe de Heer onze ogen opent en ons laat ervaren hoe Hij ons bewaart in Zijn grote trouw en liefde!

Wordt DV vervolgd.

 

Manuel Dietermann; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 21.06.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW