2 jaar geleden

Petrus – Val en herstel (02)

Bijbelgedeelte: Mattheüs 26 vers 40

Stap 2: Petrus waakt niet, hij slaapt

 

“En Hij kwam bij de discipelen en vond hen in slaap, en Hij zei tot Petrus: Je was dus niet in staat één uur met Mij waken?”

 

De Heer Jezus ging met Zijn discipelen naar de Hof van Gethsémané. Daar had Hij Petrus, Jakobus en Johannes speciaal heengebracht om in het bijzonder voor de tijd van lijden en sterven die voor Hem lag te bidden. Hij zei tegen hen: “Mijn ziel is zeer bedroefd tot [de] dood toe; blijft hier en waakt met Mij” (vs. 38).

De Heer was op zoek naar harten die met Hem zouden waken! Hij zoekt hun gemeenschap in de uren dat Hij het lijden van het kruis zo sterk voor Zich had. Maar wat gebeurt er? Terwijl Hij bidt, vallen de discipelen in slaap! Hoe pijnlijk moet het voor de Heer geweest zijn dat zij niet met Hem waakten, zelfs niet in zo’n moeilijk uur. Hij moet Petrus berispen en zegt: “Je was dus niet in staat één uur met Mij waken?”

Maar wat betekent het precies om te waken? – Het is het ernstig en zeer bewust deelnemen aan de situatie van de Heer. Het is een zaak van het hart, het toont een hart dat met Hem bezig is! Aan de andere kant toont het ook een hart dat zich bewust is van de verleidingen van de vijand. Dit hart weet dat de duivel geen kans onbenut laat om Gods plannen te dwarsbomen en de gemeenschap met Hem te verstoren.

Maar juist tot dit waken is Petrus niet meer in staat. Hij had geen geestelijke kracht meer om met de Heer te waken, zelfs niet voor één uur. Integendeel, hij was moe en viel in slaap. Moeten wij ook niet bekennen, dat wij vaak geen geestelijke kracht hebben? Hoe dikwijls komt het niet bij ons voor dat wij ons zelfs niet één uur op de Heer Jezus kunnen concentreren?

Een bijzondere uitdaging is de zondagmorgen als we zijn dood willen verkondigen. Dan hebben wij moeilijkheden om de gezangen en gebeden in onze gedachten te volgen en met onze gedachten bij de Heer te blijven. Hoe snel komen gedachten op die niets te maken hebben met de Heer en Zijn lijden.

Zulke gedachten hoeven niet per se slecht te zijn, maar ze trekken ons weg van de Heer. Daarom moeten wij leren onze gedachten te concentreren en ook de Heer speciaal vragen ons daarbij te helpen. Hoe minder druk we zijn met andere dingen, hoe intenser we de tijd met de Heer in aanbidding zullen ervaren.

Laten we van Petrus leren en ons laten bemoedigen door Lukas 12 vers 37: “Gelukkig die slaven die de heer, als hij komt, wakend zal vinden.” Hij komt spoedig, dat is zeker, en daarom blijft de vraag: slaapt u of waakt u?”

Wordt DV vervolgd.

 

Manuel Dietermann; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 13.06.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW