18 jaar geleden

Pauselijke blunder

“Want uit genade bent u behouden, door [het] geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God; niet op grond van werken, opdat niemand roemt” (Efeze 2:8).

Dit vers is al voldoende om de verkeerde leer van de Rooms-Katholieke kerk op dit punt te weerleggen. Gelukkig is het zo dat de Heilige Geest niet op de ene plaats zegt dat we behouden worden op grond van geloof en op een andere plaats dit weer tegen spreekt. Soms lijkt dit wel zo, hetgeen de Rooms-Katholieke kerk misbruikt door dit dan te claimen en te proclameren. Bisschop Simonis heeft – bij een t.v.-programma van Knevel i.v.m. het 25-jarig jubileum van de paus – dit pas nog naar voren gebracht, waarbij een zwak tegengeluidje van Knevel het enige antwoord was. De bisschop hoopte maar dat hij ook nog zalig mocht worden. Hij hoopt, dat betekent dat hij het niet zeker weet. Triest!!! Maar er is gelukkig ook een Bijbelse hoop, die ook het bezit kan worden van deze bisschop, van de paus, ja van iedereen: “Geloof in de Heer Jezus, en u zult behouden worden” (Handelingen 16:31).

Zo kan het dus gebeuren dat moeder Theresa nog na haar dood “zalig” verklaard wordt door de paus. Waar haalt deze man dit vermeende gezag vandaan? Wat een verkrachting van de Schriften. Als deze vrouw terug zou kunnen keren uit de doden, zou ze kunnen getuigen dat haar kerk er helemaal naast zit. Niet dat ze het dan geloven zouden, dat kennen we ook uit de Schrift. Maar we hebben niet nodig dat iemand uit de doden terugkeert om dit te vertellen, wij hebben genoeg aan het heilige Woord van God dat alleen gezag heeft. Daar hebben u en ik geen paus voor nodig om ons zalig te verklaren. Het gezag van de Heilige Geest is hoogst voldoende!!! Ja, alleen dit gezag kan ons behoudenis aanbrengen. De Heilige Geest gebruikt daartoe het Woord van God. Zo eenvoudig is dat. Neem dat gewoon aan!!!

Wanneer u gelooft in de Heer Jezus net zoals de gelovigen uit die stad Efeze, dan bent u nu al “zalig” en niet alleen een “gelovige” maar ook een “heilige“. Zo worden de gelovigen zelfs aangesproken (zie Efeze 1:1). Niet omdat zij nu zulke brave mensen waren, zijn of zullen worden, maar omdat zij “geheiligd” zijn door het kostbare bloed van Jezus Christus. Wat hun positie als kinderen van God betreft zijn zij heilig, omdat God hen afgezonderd heeft voor Zichzelf. Heilig in de Schrift betekent namelijk “afgezonderd” De gelovigen behoren Hem toe, wanneer zij de Heer Jezus Christus hebben aangenomen als hun Verlosser en Heer.

Heiligverklaring van de zijde van de Rooms-Katholieke kerk is daarbij niet nodig, ja is zelfs onbijbels.

Dat er zoveel aandacht wordt besteed aan de paus en al de ceremoniƫn er omheen is anno 2003 onbegrijpelijk. Dat intellectuele mensen die zelf de Bijbel kunnen lezen, niet begrijpen dat deze dingen toch echt wel uit de Middeleeuwen stammen, verbaasd mij toch wel. Maar aan de andere kant zegt de Bijbel ook dat alleen zij die de Heilige Geest ontvangen hebben de dingen van God kunnen begrijpen (1 Korinthe 2:12). Dan kan ik het wel weer begrijpen.

In een volgend artikel in Frisse Wateren hopen we “Dee-Vee” (= je weet wel, zo de Heer wil) op de genoemde zaken wat dieper op in te gaan. Het gaat nu even om een korte reactie op iets rond het 25-jarig jubileum van de paus. Laat je niet bedriegen door deze schijn-pracht en -praal.

Met hartelijke en frisse groet in Hem die onze ziel bemint, dat is onze Heer en Heiland.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW