9 jaar geleden

Pardonné

Vergeving

Een klein Frans dorps-kerkhof. Hier bevindt zich een graf met een gegraveerde steen. Slechts één woord staat erop: “Pardonné” – VERGEVEN!

Wie ligt daaronder? Niemand weet dat meer. Zijn leeftijd, zijn afkomst, zijn beroep? Onbekend. Maar dat ene staat vast: VERGEVING! God heeft hem vergeven! Vergeten door de mensen, maar God kent hem!

VERGEVEN – Dit betekent allereerst: hij was schuldig. Hij had door zijn zonden tegen God gehandeld. Hij had de eeuwige dood, de verdoemenis, verdiend.

VERGEVEN – Dat betekent echter ook: hij heeft zelf begrepen dat hij een zondaar was. Hij was met zijn zonden bij God gekomen en had die Hem beleden. En God had hem vergeven en hem gered!

VERGEVING – Dat betekent nu voor deze onbekende: zijn lichaam ligt in de aarde, maar zijn ziel is bij de Heer Jezus. En spoedig zal Jezus Christus neerdalen van de hemel, om allen tot Zich te halen die in Hem geloofd hebben. Dan zal ook deze mens opgewekt worden. Zijn lichaam en zijn ziel zullen samen bij de Heer Jezus zijn – in de hemel in de heerlijkheid van het “Vaderhuis”!

Dat zijn gelukkige mensen, waar dit woord op hun grafsteen kan staan: VERGEVEN! Kent u/ ken jij deze vergeving?

© Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW