Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
19 jaar geleden

December 2004: Zeebeving in Azië, waarom?

Naar aanleiding van de zeebeving in Azië in december 2004 leek het me goed ook over het “waarom” van rampen die gebeuren iets te publiceren. Iedereen houdt zich er nu op de een of andere manier mee bezig. Leven en dood komen in een zeer ernstige vorm en hevigheid op ons af. De beelden en verhalen spreken voor zich. Wat doen wij ermee? Het volgende artikel kan ons zeker helpen om eens ernstig stil te staan bij de gebeurtenissen om...

Lees verder
19 jaar geleden

Verloving (1)

Wij verheugen ons over de vele jonge Christenen die hun huwelijk graag naar Bijbelse principes willen sluiten en leiden. Ons gebed is dat dit hun met de hulp van onze Heer gelukt. Huwelijksgeluk gaat immers niet automatisch in werking, ook niet wanneer twee Christenen trouwen. Begin van het einde – of: poort tot het paradijs “Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven” (Spreuken 31:12). Wij moeten helemaal allereerst van twee dingen bewust worden. Ten eerste:...

Lees verder
19 jaar geleden

Evangelie

Openbaringen 3:20: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij”. Zie – je (geestelijke) oog moet opengaan. Is jouw geestelijke oog al open, heb jij al door dat God aan de deur van je hart klopt? Soms kun je ziende blind zijn en horende doof, dus kijken en iets toch niet zien of luisteren zonder...

Lees verder
19 jaar geleden

Handoplegging: Joods element

Handoplegging vinden we voor het eerst in Genesis 48:17. Jakob legt zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm. Dit kon niet goed zijn, volgens Jozef en pakte vervolgens de hand van zijn vader om die op het hoofd van Manasse te leggen. Dit was immers de eerstgeborene? De zieke Jakob weigerde dit echter. Het ging hier dus om het overdragen van een zegen. Bij het offeren was het opleggen van handen ook gebruikelijk, omdat het een “éénmaken” met het offer...

Lees verder
19 jaar geleden

Welkom thuis!

Van Henry Morrison, een zendeling, die lange tijd in China gewerkt heeft, wordt het volgende verteld: Toen Morrison voor een vakantieverlof naar de Verenigde Staten onderweg was, bevond zich op het schip de toenmalige president van de USA, Theodore Roosevelt. Na een lange reis liepen ze eindelijk de haven binnen. Mortierschoten kwamen hem tegemoet. Een grote mensenmenigte had zich verzameld, vlaggen en spandoeken met het opschrift “Welkom thuis, mijnheer de president” waren op de kade bevestigd. Toen Roosevelt het schip...

Lees verder
19 jaar geleden

Verloving (4 – slot)

Enkele reacties op het artikel “Verloving” die wij ook nog graag willen publiceren. Nadat ik begonnen was de Heer te vragen, mij op Zijn tijd te tonen, of, met wie en wanneer ik moest trouwen, werden voor mij de verzen uit Psalm 37 erg belangrijk: “Vertrouw op de HEERE”. Principieel vertrouwen met betrekking tot de zondenvergeving en redding heb ik Hem betoond. Vertrouw ik Hem nu ook in de alledaagse dingen? “… en doe het goede”. Aan wie en wat...

Lees verder
19 jaar geleden

Verloving (3)

Enkele reacties op het artikel “Verloving” die wij ook nog graag willen publiceren. Er zijn enkele plaatsen in Gods Woord die in zeer samengeperste vorm wezenlijke aanwijzingen tot het thema partnerschap/verloving geven. Ik zou graag op Spreuken 30:18-19 willen wijzen: “… te wonderlijk …: … de weg van een man bij een maagd”. Misschien is het nuttig verschillende accenten te leggen bij enkele uitspraken van dit vers en deze op een rijtje te zetten. I. “… de WEG van een...

Lees verder
19 jaar geleden

Verloving (2)

Enkele reacties op het artikel “Verloving” die wij ook nog graag willen publiceren. I. Vrije beslissing of voorbestemming? In verband met het thema “partnerkeus” zou ik graag allereerst enkele gedachten over de tot hiertoe geuite opvatting uiten, dat er “op de hele aarde slechts één partner is die God voor ons bestemd heeft, die Hij ons toebedeelt. Het hele probleem ligt slechts daarin, deze te vinden”. Als het zo was, zou de partner om zo te zeggen “voorgeprogrammerd” zijn.Zou men...

Lees verder
19 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (8)

Les 8 Beste cursist(e), In de vorige les hebben gezien dat Abraham en lzak een (zwak) beeld is van God, Die Zijn Zoon gaf. Door zulk een beeld uit het Oude Testament kunnen we het Nieuwe Testament beter begrijpen.Ook de Heer Jezus maakte, toen Hij hier op aarde was, vaak gebruik van zulke voorbeelden. Denk maar eens aan het eerste echtpaar uit de Bijbel = een beeld van Christus en de Gemeente. Jona zat drie dagen in de buik van...

Lees verder
19 jaar geleden

Is afdrijving moord?

Een professor vroeg aan zijn studenten die voor medicijnen studeerden, wat men in het volgende geval doen moest: “Vader heeft syfilis1, moeder TBC. Ze hebben al vier kinderen gehad. Het eerste is blind, het tweede stierf, het derde is doof, het vierde heeft tuberculose. De moeder is van het vijfde kind zwanger. De ouders zijn al zover om de zwangerschap af te breken. Wat vinden jullie?” De meeste studenten kiezen ervoor dat de moeder de afdrijving moest laten plaatsvinden. “Gefeliciteerd!...

Lees verder