Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
19 jaar geleden

Hemelse cosmetica voor de Christin

Het gaat in dit artikel over (jonge) zusters, vrouwen. Maar (jonge) broeders, (jonge) mannen, laat dit je niet afschrikken. Wanneer je ziet dat steeds meer interesse wordt getoond voor het ‘uiterlijke’ in de wereld, zien we dit ook steeds meer onder de Christenen vandaag. Het uiterlijke en innerlijke. ‘Onderdanigheid’, ‘zachtmoedigheid’, ‘stilheid’. Hoe ziet God dat? Wat zegt de Bijbel daarover? Hoe gaan wij daar mee om? Het uiterlijke Wanneer je ziet dat steeds meer interesse wordt getoond voor het ‘uiterlijke’...

Lees verder
19 jaar geleden

Zeven lessen van een dappere held (I)

Trouw, eerlijkheid en geen twijfel … De noodzakelijke ingrediënten voor de Christen. En nog meer … Hebben wij deze drie? In het leven van Gideon vinden we zeven belangrijke lessen, waarvan er nu drie verschijnen in dit artikel. Zou jij ook een dappere held willen worden? Richteren 6 Wat weet jij over het leven en de tijd van Gideon, de zesde richter in Israël? Juist hem vinden we in Richteren 6 erbij, om enkele zeer belangrijke persoonlijke lessen van de...

Lees verder
19 jaar geleden

Zendings- en evangelisatieconferentie (1)

Deze toespraken werden in de jaren ’80 van de vorige eeuw gehouden tijdens een zendings- en evangelisatie-conferentie. Degenen die ook verlangen om de heerlijke boodschap van “de Heer Jezus Christus en die gekruisigd” uit te dragen, beveel ik dit van harte aan. Velen die deze conferentie bijwoonden, zijn aangespoord en bemoedigd om zich ook in dit opzicht aan de Heer toe te wijden. Omdat ik ook de conferentie van heel dichtbij heb meegemaakt, vraag ik je om verder te lezen,...

Lees verder
19 jaar geleden

Nieuwsbulletin nr. 3

Is ‘de heilige vader overleden’? Het gevaar van het Rooms-katholicisme is nog altijd hevig. De laatste tijd is deze kerk nogal in de ‘picture’ geweest i.v.m. het overlijden van de (vorige) paus. Ter informatie nu iets uit een nieuwsbulletin. Het andere evangelie van de Rooms-katholieke Kerk Kardinaal Simonis heeft geen zekerheid dat hij naar de hemel gaat De paus en de EO staan volgens de hoofdredacteur van Visie voor hetzelfde evangelie 23 juni 2005 “Geliefden, daar gij het nu van...

Lees verder
19 jaar geleden

Maarten Luther (15)

“Wij houden het geloof van Christus’ lichamelijke tegenwoordigheid in het avondmaal voor noodzakelijk ter behoudenis, en kunnen in gemoede u niet beschouwen als behorende tot de gemeenschap van de kerk”. “In dat geval”, antwoordde Bucer, “ware het dwaasheid u te vragen ons als broeders te erkennen. Wij geloven, dat uw leer tekort doet aan de heerlijkheid van Jezus Christus, die nu zit aan de rechterhand van God. Maar in aanmerking nemende dat u in alle dingen uw afhankelijkheid van de...

Lees verder
19 jaar geleden

Evangelisatie in de vakantie

Misschien schrik je een beetje van de titel. Ik hoop het eigenlijk van niet. Hoe dan ook, haak nu niet af en lees verder. Dit artikel roept je niet op om “te imiteren” maar wordt nu voornamelijk gepubliceerd om je impulsen te geven, ideeën misschien om ook iets voor je Heer en Heiland te doen tijdens je vakantie. In dit nummer vind je nog een artikel over ‘vakantie’. Graag verwijs ik hier ook daar naar. De titel ervan is: “Zonneschijn...

Lees verder
19 jaar geleden

Vakantievraag voor de lezers en lezeressen!

Delen we wel eens iets met elkaar? Denken we ook aan elkaar in onze vakantie? En vooral: Denken we in onze vakantie aan de Heer? Misschien mogen we iets doen voor Hem of beleven wij iets met Hem. Zou dat niet heerlijk zijn? In dit kader heb ik een vraag voor jullie. Er zijn op Frisse Wateren nog enkele artikelen over vakantie. Mogelijk ga jij ook op vakantie. Wel, dan vraag ik je: wil jij iets vertellen over jouw ervaringen met de...

Lees verder
19 jaar geleden

Zonneschijn en vakantietijd

Wij mogen ons op onze vakantie verheugen. Het Christenleven is geen treurspel, maar een leven met je Heer en Meester: Jezus. En dat brengt je blijdschap. Natuurlijk is het waar dat ons leven niet zonder hindernissen verloopt. Petrus zegt ergens: “Want het is beter, als de wil van God het wil, door goeddoen te lijden dan door kwaad doen” (1 Petrus 3:17). Het gaat er mij bij dit vers alleen om, om te tonen, dat God het “zou kunnen willen”...

Lees verder
19 jaar geleden

Geestelijke groei (II)

Ook de rest van dit jaar zullen er veranderingen in ons leven komen. Dat is eenvoudig zo in ons leven. Niets in dit leven blijft hetzelfde. Wij allen zullen in veel opzichten veranderen. De beslissende vraag is, of wij als Christenen “groeien” zullen. 2 Korinthe 4:7-12 heeft ons enkele belangrijke dingen over Christelijke groei te zeggen. Wat daar gezegd wordt, is zowel bemoedigend als ook verontrustend. Hoe bemoedigend is het te weten, dat de kracht in het Christelijke leven niet...

Lees verder
19 jaar geleden

Vooruitgang of achteruitgang

 Velen van ons hebben misschien van kind af aan van de Heer Jezus gehoord. Door Zijn genade mochten we ons bekeren en de Heer Jezus als persoonlijke Heiland aannemen. Met Zijn hulp proberen wij van toen af aan een leven tot Zijn eer te leiden. Zonder twijfel verblijdt Zich de Heer Jezus over deze wens in onze harten. Maar ken jij, ken ik, de Heiland al meer en beter dan aan het begin van de geloofsweg? Of als twee jaar...

Lees verder