Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (17)

  Les 17 “… ik geloof God, dat het zo gaan zal als mij gezegd is” (Handelingen 27:25). Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als...

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (16)

Les 16 (2006/2007) … een zekere Jezus, die gestorven is, van wie Paulus zegt dat Hij leeft …” (Handelingen 25:19) … de Christus moest lijden en als eerste door de opstanding van de doden een licht zou verkondigen zowel aan het volk als aan de volken” (Handelingen 26:23) Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en...

Lees verder
17 jaar geleden

Beschaamd worden bij Zijn komst?

Vraag: “Ik heb gehoord dat het hier om de komst van de Heer Jezus met de Zijnen gaat, wat uit het woord “geopenbaard” zou blijken. Maar hoezo is dan nog vrijmoedigheid nodig, en hoe kunnen wij dan nog beschaamd worden? Als het vers betrekking heeft op de komst van de Heer voor de Zijnen, zou mij de betekenis duidelijk zijn”. Hoe moet je 1 Johannes 2:28 verstaan? Antwoord: We willen het vers eens wat nauwkeuriger bekijken. “En nu, kinderen, blijft in...

Lees verder
17 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (4)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften MEER OVER DE WAARHEID VAN HET EVANGELIE Hoofdstuk 4 We hebben gezien wat de boodschap van het evangelie is. Maar hoe passen we die toe op onszelf? Wat heeft die ons te zeggen’? En wat is de respons die de mens daarop moet geven? Het evangelie houdt ons, zoals we zullen zien, een “smalle weg” voor. Het houdt geen rekening met de gevoeligheden, meningen, inzichten of smaak van de mens....

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (15)

Les 15 (2006/2007) “… er zal een opstanding zijn, zowel van rechtvaardigen als van onrechtvaardigen” (Handelingen 24:15)   Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als...

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (14)

Les 14 “…  stond de Heer bij hem …” (Handelingen 23:11)   Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze medebroeders- en zusters in...

Lees verder
17 jaar geleden

Jezus Christus, de getrouwe en waarachtige getuige …

Zoals in de andere zes zogenaamde zendbrieven in Openbaring 2 en 3 heeft de manier waarop Christus zich aan de toenmalige gemeente voorstelt, een grote betekenis. Aan de ene kant openbaart Hij daarmee Zijn persoonlijke heerlijkheden, aan de andere kant echter wordt daardoor duidelijk, waarin de toenmalige gemeente in het bijzonder gefaald heeft. Bij de overdenking van de afzonderlijke titels wordt ons dit zeker duidelijk. De vorige keer ging het over “Jezus Christus … de Amen …“. Deze keer “de...

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (13)

Les 13 (2006/2007)   “… vergun mij tot het volk te spreken” (Handelingen 21:39b).   Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet eerder op voordat u de tekst kent. Als u het mocht overkomen dat u – net als vele van onze...

Lees verder
17 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (6)

Aloude paden, maar niet verouderd! … aloude Woord! Nog steeds razend actueel en levend! Iedere dienstknecht van de Heer mag uit het aloude Woord al Gods plannen openbaren. Hij mag herstellen en laten zien, dat al deze dingen op grond van het werk van de Heer eenmaal in vervulling zullen gaan. Hoe nodig is het om in onze losgeslagen tijd naar Zijn Woord en getuigenissen te handelen. Het is het door God gegeven middel om jong en oud voor afwijking...

Lees verder
17 jaar geleden

Levenswoorden in het boek Handelingen (12)

Les 12   “Ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, Die machtig is om op te bouwen en u een erfdeel te geven onder alle geheiligden” (Handelingen 20:32).   Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over – noteer ze – maar óók de plaats waar ze staan. Dit is om zelf te leren en te onthouden, alsmede voor eigen gemak en de duidelijkheid. Leer bij elke les een Bijbeltekst en stuur de les niet...

Lees verder