Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
18 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (18)

Les 18 Beste cursist(e), De tijd van angst, spanning en droefheid is voor de broers van Jozef voorbij! Nu, in Genesis 45, is het moment gekomen, dat Jozef zich aan hen bekend maakt. Wat zal hij naar dit ogenblik uitgezien hebben! Natuurlijk had hij al veel eerder kunnen zeggen, wie hij was. Maar dan hadden zijn broers hem misschien dwangmatig of uit beleefdheid geëerd. Maar het moest uit hun hart komen! Jozef stuurt eerst alle andere mensen weg. Zij hoeven...

Lees verder
18 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (17)

Les 17 Beste cursist(e), Het lijkt er op dat Jozef door iedereen vergeten wordt. In het laatste van het vorige hoofdstuk lezen we van de schenker: “… maar vergat hem”. Ondanks alles vertrouwt Jozef op God. Als u in nood gezeten; geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet! God heeft met elk mensenleven een plan. Op HEM vertrouwen, dát geeft kracht om verder te gaan. In Psalm 73 lezen we over Asaf, die veel vragen heeft...

Lees verder
18 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (16)

Les 16 Beste cursist(e), In Egypte wordt Jozef verkocht aan Potifar, de overste van de lijfwacht van Faraö, zo lezen we in Genesis 39. Voor ons mensen lijkt alles nu hopeloos. Hij is nu immers een slaaf, wat kan er nog van zijn dromen terecht komen?! Vraag 1. Waaruit blijkt, dat Jozef toch op de goede weg is? ……………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………….. Ook voor ons persoonlijk kunnen er moeilijke omstandigheden zijn. Soms kan de situatie uitzichtloos zijn. Maar wat is het dan...

Lees verder
18 jaar geleden

Mannen en vrouwen die bidden (I)

Dat het nodig is om aangespoord te worden om te bidden voor alle mensen, bewijst het woord uit 1 Timotheüs 2:1 wel: “Ik vermaan u dan …”. Er staat zelfs als eerste ‘smeken’. Maar voorbede en dankzegging zijn evenzeer van het grootste belang. Blijkbaar zijn dit dingen die we zo snel kunnen vergeten of nalaten. Het is overigens ook leerzaam om te zien dat niet alleen voor bepaalde mensen gebeden moet worden, maar voor ‘alle’ mensen. Dus ook diegenen die...

Lees verder
18 jaar geleden

Wij willen dansen en vrolijk zijn …

Is dansen een zonde? Moeten we het Bijbelse voorbeeld volgen en zoals David voor God dansen? (2 Samuël 6:14). Wat zegt de Bijbel over dit thema? Zoals bij alle thema’s, willen wij ons eerst afvragen – en wij willen daarbij voor een kort ogenblik onze vooropgezette meningen en tradities voorzichtig opzij zetten – Heer, wat zegt Uw Woord ons over dit thema? Heer, alstublieft, spreek door Uw Woord tot ons. Wij willen graag de Bijbel als Uw Woord voor ons,...

Lees verder
18 jaar geleden

Vijf tegenwerpingen van Mozes (III)

Mozes brengt nog meer tegenwerpingen in stelling. Wat doet God daarmee? Er komen drie tekenen … De derde tegenwerping – “Ongeloof en wantrouwen”. We gaan nu weer verder met Mozes die voor een moeilijke opdracht staat. Inmiddels hebben we, hoop ik al wel gemerkt dat we zelfs uit tegenwerpingen veel kunnen leren. Het Woord van God geeft zeker aanleiding om ook op tegenwerpingen te letten, wat en hoe de Heer daarop antwoordt. De derde tegenwerping van Mozes is: “Maar ziet,...

Lees verder
18 jaar geleden

De Gouden Kandelaar (2)

“Vrees niet … wees sterk … Ik ben met u”. We hebben al gezien dat er verband bestaat tussen de woorden “vrees niet” en “wees sterk”. Heel vaak staan ze bij elkaar. Vrees is de vrucht van ongeloof, geestelijke kracht is de vrucht van geloof. “Vrees niet … wees sterk … Ik ben met u” (deel 2) Wees sterk We hebben al gezien dat er verband bestaat tussen de woorden “vrees niet” en “wees sterk”. Heel vaak staan ze bij...

Lees verder
18 jaar geleden

Moraal in de ‘funmaatschappij’

“Normen en waarden”, daar gaat het om, aldus ex-premier Balkenende. Maar om ‘welke’ normen en waarden gaat het nu eigenlijk? Wat betekent dat in onze ‘versekste’ maatschappij? Immers ‘lang leve de lol’ is toch de leus van vandaag? “Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij” (1 Korinthe 15:32). Deze leus kenden de mensen in Korinthe. Ook dáár kende men immoraliteit. Deze stad was eens een zeer rijke en vermaarde koophandelsstad, vol weelde en overdaad. Dat “laten we eten...

Lees verder
18 jaar geleden

Israel en tijd van aartsvaders (15)

Les 15 Beste cursist(e), Met de geboorte van Benjamin in Genesis 35 is het gezin van Jakob als het ware compleet (vers 23 tot en met 26). In Genesis 36 staan de nakomelingen van Ezau vermeld. Dit hoofdstuk zullen we niet verder behandelen. Daarom nu naar Genesis 37. Hier zien we Jakob als vreemdeling in het land Kanaän. En de woorden uit vers 2: “Dit zijn Jakobs geschiedenissen” betekenen: Het verhaal van zijn nakomelingen. Hierin speelt Jozef een grote rol....

Lees verder
18 jaar geleden

Israël en tijd van aartsvaders (14)

Les 14 Beste cursist(e), In de vorige les hebben we gezien dat Jakob zijn beloften aan God had vergeten. Maar nu in Genesis 35 herinnert God hem daar als het ware aan. “Maak u op en trek op naar Beth-El”. Hoe is dat met ons? Hebben wij ook beloften aan de Heere gedaan en zijn ze vergeten? Of gaan we naar plaatsen, waar we niet horen? Doe dan als Jakob! Luister naar de stem van de Heere en keer terug...

Lees verder