Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
17 jaar geleden

Ging David vreemd?

In onze dagen is “vreemd-gaan” schering en inslag. Zeker in de huidige westerse cultuur vindt men het normaal om op seksueel terrein van alles uit te proberen. Schaamte is er veelal niet. Zeker in de media niet. Zelfs onder Christenen komt een gevaarlijke gewenning aan deze heidense schaamteloosheid en zedeloosheid van velen om ons heen. Die normen en waarden – waar ook binnen onze regering zo mee geschermd wordt – vallen daar ook deze dingen onder? Misschien vindt u dit...

Lees verder
17 jaar geleden

Overdenking van Nehemia (4)

Onze dagen hebben veel overeenkomst met de tijd, waarin Nehemía leefde. De gemeente, het getuigenis van God, is erg vervlakt. De officiële Christenheid heeft zich vandaag in veel opzichten met de wereld verbonden. Velen hebben voor zich de muur van afzondering neergehaald en door menselijke ideeën een deel van de poorten verbrand. Maar in de begintijd was de gemeente ommuurd … Iemand schreef eens: ‘De muur is Christus, God en Zijn Woord’. Zoals toen niet een nieuwe muur gebouwd, maar...

Lees verder
17 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (2)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Hoofdstuk twee Alpha: WAT HET IS De fundamenten van de Alpha-cursus werden oorspronkelijk in 1979 gelegd door het werk van Charles Marnham. Gedurende de tijd dat hij verbonden was aan een bekende Anglicaanse kerk in west Londen (Holy Trinity Brompton), wilde hij een cursus ontwerpen om de basiswaarheden van het christelijk geloof te bezien op een wijze die een hulp zou zijn voor nieuwe christenen. Na de eerste aanzet van...

Lees verder
17 jaar geleden

1 Thessalonika 1 (3)

Zijn er vandaag in onze “Christelijke” omgeving ook nog afgoden? U zegt misschien: “Natuurlijk niet! Dat hebben we immers al lang achter ons gelaten. Dat is iets voor de Middeleeuwen – of nog langer geleden … Waar hebt u het toch over? Wetenschappelijk is dit toch ook al lang weerlegd ….!” Toch gaan we verder, omdat afgoden ook vandaag nog reëel bestaan en zeer zeker niet minder een gevaar als toen vormen voor een kind van God, laat staan voor...

Lees verder
17 jaar geleden

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (8)

Prediken, geloven, verzegelen, dopen is de Goddelijke volgorde, die wij hier waarnemen. God en zijn Woord veranderen nooit hoezeer, zoals de mensen zeggen, “de tijden veranderen”. Met de tijden mogen de menselijke opinies en de godsdienstige inzettingen veranderen, het Woord van God – nooit! Joden, heidenen, Samaritanen beleden te geloven in Christus, alvorens zij gedoopt werden. Inderdaad vooronderstelt de doop het bezit, door het geloof, van het eeuwige leven; niet, zoals in menselijke belijdenis-geschriften rechtstreeks of zijdelings geleerd wordt, dat...

Lees verder
17 jaar geleden

Eenzaamheid (1)

Maart 2007. Eenzaamheid is iets wat in het bijzonder in onze dagen vele mensen, zowel ongelovige als gelovige mensen, diep ongelukkig maakt. Misschien voelt u, voel jij, – die dit leest – zich ook wel heel eenzaam. Misschien bent u getrouwd maar toch heel eenzaam. Misschien hebt u heel fijne collega’s maar toch voelt u zich niet begrepen en voelt u zich eenzaam. Misschien ben jij wel de flinke bink of het knapste meisje in de klas en lig je...

Lees verder
17 jaar geleden

De Alpha-cursus en het Woord van God (1)

Een eerlijke, liefdevolle toetsing van de Alpha-cursus aan de Schriften Voorwoord Regelmatig wordt de vraag gesteld of iemand een beoordeling van de Alpha-cursus geschreven heeft. Alpha is door talloze gemeenten enthousiast in gebruik genomen als een evangelisatie methode. De samenstellers ervan benadrukken dat de cursus het informele van een huiselijke omgeving combineert met de absolute basiswaarheden van het evangelie. Veel voorgangers hebben echter hun grote zorg erover uitgesproken, dat de waarheid van het evangelie in hun ogen verwrongen wordt. Anderen...

Lees verder
17 jaar geleden

Islam – Vrede of het beest (5)

Mohammed brak elk van de 10 geboden. Hiermee diskwalificeerde hij zich tot boze zondaar. Het verbond dat God voor het ambt van profeten maakte, was met Izaäk en zijn nakomelingen die alle Hebreeuws/Joods waren, en wij weten dat Mohammed niet afstamde van Izaäk … Jezus Christus gaf een korte termijn-voorspelling over Zijn dood, over Zijn opstanding en dat Petrus Hem driemaal zou verloochenen. Hij voorspelde ook dat één van zijn discipelen Hem zou verraden. Hoe zit het met de voorspellingen...

Lees verder
17 jaar geleden

Vreugde, inschikkelijkheid en … een heerlijke toekomst

Altijd horen wij van moeilijkheden onder het volk van God. In het ene geval gaat het om gemeenten, in een ander geval om een huwelijk, in het derde geval om het persoonlijke geloofsleven enzovoorts. Iedere keer zijn we geschokt en treurig tegelijk. Hoe zal dat allemaal aflopen? Belangrijk is, dat wij in zulke tijden niet berusten. Want de duivel, onze vijand, heeft het doel ons door zulke ervaringen lam te leggen. Zijn doel is dan bereikt, wanneer het hem gelukt...

Lees verder
17 jaar geleden

Uit de schat(kist)kamer van een Christen!

De aktuele boodschap van dit artikel is ook voor onze huidige eeuw een echte uitdaging. De hier afgedrukte tekst is uit een werk, dat voor het grootste deel intussen uitgegeven is … Graag hebben de mensen een gemakkelijk te hanteren doeltreffend middel, zoiets als een receptenboek, om de wil van God te onderscheiden. Wij bladeren in de literatuur van onze vaderen … De actuele boodschap van dit artikel is ook voor onze huidige eeuw een echte uitdaging. De hier afgedrukte...

Lees verder