Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 weken geleden

Een deur van hoop

Bijbelplaatsen: Johannes 10 vers 9; Hosea 2 vers 13-14; Zacharia 13 vers 2   Er zijn niet veel deuren die tot behoudenis, tot redding leiden. Er is er slechts één. Jezus zei: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden” (Joh. 10:9). Er zijn ook niet veel deuren die van een zwakke of afvallige geestelijke toestand naar een toestand van kracht en nabijheid van God voeren. Ook hier is er maar één Deur, en we...

Lees verder
2 weken geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (13)

HOOFDSTUK VII   Naar Engeland   Kerstmis was aanstaande. De stormen, waardoor het najaar van 1534 zich kenmerkte, schenen uitgewoed. Een dikke laag sneeuw, in een van de lange winternachten op sommige plaatsen door de geweldige wind verscheidene voeten hoog opgejaagd, bedekte de uitgestrekte velden en polders ten oosten en ten zuiden van Brielle. Dagen en weken aaneen was de wind steeds in het noordwesten gebleven; thans zat hij in het oosten en weerkundigen voorspelden, dat er ditmaal een strenge...

Lees verder
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (77)

Een hemelse aanbevelingsbrief   “Want Hem heeft de Vader, God, verzegeld” (Joh. 6:27). Sinds de komst van de Heilige Geest op aarde met Pinksteren is iedereen die het evangelie gelooft, verlost door het kostbare bloed van Christus en verzegeld met de Heilige Geest (Ef. 1:13). God – in beeld gesproken – zet Zijn stempel op deze persoon en zegt: Deze persoon is van Mij, voor tijd en eeuwigheid. Stel je een boer voor die schapen gaat kopen. Nadat hij er...

Lees verder
3 weken geleden

Uren van gebed (05)

Geloof en vergeving   Markus 11 vers 24-25 Doeltreffend bidden kan alleen als we bidden in geloof. “… alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het ontvangt, en het zal u gebeuren” (Mark. 11:24). Wij moeten in eenvoudig geloof en met een waarachtig hart in volle zekerheid bidden, opdat wij ontvangen, waar wij om vragen. Willen onze gebeden de troon van de genade bereiken, dan moeten zij op de vleugels van het geloof gedragen worden en voortkomen...

Lees verder
3 weken geleden

Met welke materialen bouwen wij?

“Als nu iemand op het fundament bouwt: goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro” (1 Kor. 3:12).   In 1 Korinthe 3 ziet Paulus de gemeente onder het aspect van menselijke verantwoordelijkheid en vergelijkt haar met een gebouw, waaraan wij mensen bouwen (vs. 9). Door zijn prediking van het evangelie had Paulus als een wijs bouwmeester in Korinthe het fundament gelegd (vs. 10). Nu zou het afhangen van hoe de Korinthiërs verder zouden bouwen op dit fundament. Paulus maakt duidelijk,...

Lees verder
3 weken geleden

Uren van gebed (04)

Lange gebedspreken   Prediker 4 vers 17; 5 vers 1-2; Mattheüs 6 vers 7   Echte gebeden melden de Heer niet van alles en nog wat, waarbij bekende zinnen worden herhaald of leerstellige uitspraken worden gedaan, alsof we God beginselen willen uitleggen en Hem over alles willen vertellen. Lange preken en leerstellige gebeden zijn niets anders dan lezingen en verklaringen van mannen op hun knieën, en zijn niet in overeenstemming met het bijbelse patroon van een openbaar gebed. Zulke uitspraken...

Lees verder
3 weken geleden

Uren van gebed (03)

Concrete gebeden   Lukas 11 vers 1-10   Vaak worden gebedsbijeenkomsten gekenmerkt door doelloosheid en lijken het gebeden in een onsamenhangende wanorde te zijn. Als wij de Schrift zorgvuldig lezen, leren wij dan niet dat wij samen moeten komen met een aantal duidelijke verzoeken of smeekbeden op ons hart om die samen aan God voor te leggen? In elk geval zien we dat deze kenmerken aanwezig waren in de gebedsbijeenkomsten van de Schrift. In het algemeen zien wij, dat de...

Lees verder
4 weken geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (12)

HOOFDSTUK VI (vervolg) Tot de vlucht besloten   Het was na de regennacht een voor november zeer heldere en mooie dag geworden. Een vrolijk zonnelicht speelde over de graslanden aan zijn linker- en over de brede, golvende rivier aan zijn rechterhand. En in de verte rees plechtig en statig de massieve toren der Brielse kerk omhoog, dat machtige bouwwerk, waarop heel Brielle zo trots was. Maar Maerten had geen oog voor het schone herfsttafereel. Met zo haastige stap voortgaande, als...

Lees verder
4 weken geleden

Prediker (8)

Inhoud Vers 1 Vers 2-4 Vers 5-7 Vers 8-10 Vers 11-14 Vers 15-17 Vers 1 “Wie is als de wijze en wie weet de verklaring van de dingen? De wijsheid van de mens verlicht zijn gezicht, zodat de stuursheid van zijn gezicht wordt veranderd”. De voor de Prediker zo vernederende ervaring, waarover hij zojuist sprak, vermindert in het geheel niet de waarde van wijsheid. “Wie is als de wijze en wie weet de verklaring van de dingen? De wijsheid van...

Lees verder
4 weken geleden

Uren van gebed (02)

Eendrachtig gebed   Mattheüs 18 vers 19   Iedere aandachtige lezer van de Schrift zal opmerken welke grote plaats het persoonlijk gebed inneemt in het leven van mannen van God, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, en de indruk zou kunnen worden gewekt, dat persoonlijk gebed alles is wat wij nodig hebben. Wij erkennen echter, dat er speciale beloften van zegen zijn voor gemeenschappelijk gebed, en dat de Heer een bepaalde belofte doet met betrekking tot het...

Lees verder