Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 weken geleden

Zoeken naar de hulp van God

2 Kronieken 20 vers 5 en 6: “Toen ging Josafat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan, in het huis van de HEERE, vóór de nieuwe voorhof, en zei: HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden.” Toen Josafat, de koning van Juda, opriep tot een landelijke vastenperiode...

Lees verder
2 weken geleden

Hoop tijdens hongersnood

Ruth 1 vers 1: “In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen.” Het boek Richteren en de eerste hoofdstukken van 1 Samuël komen ongeveer in dezelfde tijd voor als het boek Ruth. Richteren en 1 Samuël vertellen ons over het morele...

Lees verder
2 weken geleden

De eerste decennia van het christendom (48 – slot)

Handelingen 28 vers 1-31 Vers 1-6 De schipbreukelingen, die heelhuids aan land waren gekomen, ervoeren de goedheid van God. “De inheemsen bewezen ons buitengewone menslievendheid,” zegt de auteur van het verslag. Omdat het regende en bovendien koud was, staken ze een vuur aan. Paulus bleef niet stilzitten, maar voedde het vuur door er bijeengeraapte takken op te leggen. Terwijl hij dat deed, beet een slang zich plotseling vast in zijn hand, die aan de hitte ontsnapt was. Toen de mensen...

Lees verder
2 weken geleden

De kracht en het doel van voorbede

1 Samuel 12 vers 23: “En wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden … .” Abraham had een hart als Samuël de profeet. Genesis 18 is de eerste keer dat we voorbede zien in de Bijbel. Voorbede is het bepleiten van de zaak van een ander. Kijkend naar het gebed van Abraham leren we enkele kenmerken van voorbede: Zijn gebed was een...

Lees verder
2 weken geleden

Heeft mijn leven wel zin?

Mattheüs 10 vers 29-31: “Worden niet twee musjes voor een penning verkocht? En niet één van hen zal op de aarde vallen zonder uw Vader. Van u echter zijn zelfs de haren van uw hoofd alle geteld. Weest dus niet bang; u gaat vele musjes te boven.” Jezus illustreert mussen om te benadrukken, dat zelfs niet één van deze schijnbaar onbeduidende vogels op de grond valt zonder de wil van God. Wat een prachtige herinnering aan de voortdurende zorg en...

Lees verder
3 weken geleden

Wachten met geduld

Psalm 62 vers 2 en 3: “Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.” Eén van de moeilijkste dingen die wij als christenen moeten doen is “in stilte wachten op God alleen”. Wij zijn geneigd te denken aan wachten als passief achterover leunen tot er iets gebeurt. Maar midden in een stormachtige levensgebeurtenis houden we niet van passiviteit....

Lees verder
3 weken geleden

De kracht van aanhoudend gebed

“… terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen” (Ef. 6:18). Ieder van ons heeft wel eens gebeden over situaties en voor andere mensen zonder resultaat te zien. Als dat gebeurt, raken we gemakkelijk ontmoedigd. In plaats van op te geven, moeten we ons leven opnieuw bekijken om te zien of we iets moeten veranderen. Onze gebeden moeten voortkomen uit een hart, dat...

Lees verder
3 weken geleden

De profeet Daniël (03)

Daniël 2 vers 14-26 “Toen wendde Daniël zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijzen van Babel ter dood te brengen. Hij nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning: Waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch Daniël de zaak weten. Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde...

Lees verder
3 weken geleden

God heeft alle dingen goed gemaakt …

Spreuken 19 vers 21: “In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand.” Markus 7 vers 37: “En zij stonden bovenmate versteld en zeiden: Hij heeft alles voortreffelijk gedaan … .” Wie van ons is in het leven niet in aanraking geweest met angst, zorgen, problemen en lijden? De ware gelovigen zijn blij te weten dat het niet het blinde lot is, dat de omstandigheden van ons bestaan bij toeval tot...

Lees verder
4 weken geleden

De gewoonte van gastvrijheid (24)

Leviticus 19 vers 33: “Wanneer een vreemdeling bij u in uw land verblijft, mag u hem niet uitbuiten. De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de HEERE, uw God.” De gewoonte van gastvrijheid (deel vierentwintig) Een groep vreemdelingen die in onze huidige samenleving vaak over het hoofd wordt gezien, zijn zij die uit andere...

Lees verder