Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 weken geleden

De plaatselijke gemeente

Bijbelgedeelten: Mattheüs 18 vers 20; 1 Korinthe 12 vers 27; 1 Korinthe 10 vers 17.   In dit artikel willen we enkele dingen belichten die de Schrift te zeggen heeft over de plaatselijke gemeente. Het wezen van de plaatselijke gemeente De plaatselijke gemeente omvat alle ware gelovigen op één plaats, onafhankelijk ervan, of en bij welke groep ze zich aangesloten hebben. De plaatselijke gemeente is niets anders dan de wereldwijde gemeente die op één plaats wordt gepresenteerd. “U bent [het]...

Lees verder
2 weken geleden

Het getuigenis en de eenheid van de gemeente

“Er ontstond nu in die tijd1 een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en allen werden verstrooid door de landstreken van Judéa en Samaria, behalve de apostelen” (Hand 8:1). Na de steniging van Stefanus breekt er een grote vervolging uit tegen de gemeente. Het doel van de duivel was – en is – om de eenheid van Gods kinderen te verstoren. Tot nu toe was de gemeente op één plaats, in Jeruzalem (er wordt in ieder geval alleen...

Lees verder
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (69)

Totale toewijding   “En Jezus riep met luider stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest” (Luk. 23:46).   Het heilige lichaam van Jezus werd zwaar gehavend door de geseling en kruisiging. Toen hadden de wateren van Gods oordeel Zijn ziel bereikt, die het lijden ‘moe’ was (Ps. 69:2; 88:4). Nu moest Zijn menselijke geest, die hij van God had ontvangen, van Zijn lichaam gescheiden worden. Een...

Lees verder
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (68)

Onwankelbaar vertrouwen   “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?” (Ps. 22:2).   Van kindsbeen af aan leed de Heer Jezus onder de mensen. De verzoekingen van Satan, vooral aan het begin van Zijn openbare dienst, brachten Hem nog meer lijden. Maar dit alles kan niet vergeleken worden met de drie uren van duisternis, toen Hij, de Heilige, beladen met ontelbare zonden, in de handen van...

Lees verder
3 weken geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal … (1)

Dit verhaal gaat over de eerste tijd van de Hervorming en is geschreven door M. Van der Staal – Tweede druk. In deze corona-tijd hebt u mogelijk meer de tijd om eens rustig te lezen. Daarom … ga ervoor zitten en verplaats u eens in gedachten met behulp van Anneke Jansz naar enkele eeuwen terug … Misschien kunnen we ook nog iets leren – of afleren – van de gelovigen uit die tijd … Haar verhaal zal in de komende tijd...

Lees verder
3 weken geleden

Grote voornemens van het hart …

“Waarom bleef u zitten tussen de schaapskooien, om naar het geblaat van de kudden te luisteren? Voor de gelederen van Ruben waren de overleggingen van het hart groot” (Richt. 5:16).   Verschillende stammen van Israël gingen de strijd aan. Maar niet de Rubenieten. Ze overlegden en beraadslaagden zo lang tot de strijd voorbij was. Is dit probleem vandaag de dag ook niet nog steeds actueel? Zijn er niet die dromen, in plaats van te gaan en te staan ​​en actief...

Lees verder
3 weken geleden

Othniël, Ehud, Jefta en andere richters

Schriftgedeelten: Richteren 3 vers 1-30; Richteren 10; Richteren 11.   In het Boek Richteren vinden we naast bekende richters als Gideon en Simson ook minder bekende. Minder bekend betekent natuurlijk niet, dat de redding die God door hen bracht, van minder belang was. Dat sommige richters niet zo “beroemd” zijn, komt deels doordat hun verhaal minder ruimte inneemt in het Woord van God of niet zo opwindend en boeiend verliep. Omdat hun verhaal nog steeds enkele waardevolle lessen voor ons...

Lees verder
3 weken geleden

Het deel van de verlosten in de hemel (2)

Openbaring 5 Zij zien hun Verlosser in heerlijkheid In volmaakte toestand, waarin het werk van Christus hen heeft geplaatst, beschouwen de verheerlijkte heiligen God in Zijn eeuwigheid, in Zijn onveranderlijk wezen, in Zijn macht en Zijn heiligheid, God als Schepper en Almachtige Heerser – en zij aanbidden Hem, in volmaakte toestand, waarin het werk van Christus hen heeft geplaatst (zie Openb. 4). Een andere Persoon wordt aan hen voorgesteld (zie Openbaring 5). Het is de Verlosser Zelf, die hen in...

Lees verder
3 weken geleden

Wees niet bang! …

Jozua 1 vers 9; Jesaja 43 vers 1,2; Markus 5 vers 36; Lukas 12 vers 32   Ieder mens kent wel angst. Als zwak wezen met beperkte middelen wordt hij voortdurend geconfronteerd met vijandige, overweldigende omstandigheden, die hij niet kan voorkomen. Hij is bang voor ziekte en dood, maakt zich zorgen over zijn bestaan ​​en hoe hij moet rondkomen en is bang voor het spook van de oorlog, die voor hem spoedig tastbare vormen aanneemt en dan weer verdwijnt, afhankelijk...

Lees verder
4 weken geleden

Waarom de maagdelijke geboorte zo belangrijk is

Bijbelgedeelten: Mattheüs 1, Lukas 1   Het feit dat Jezus Christus uit een maagd werd geboren, wordt duidelijk in de Bijbel geleerd, maar helaas wordt er ook vaak aan getwijfeld. Lukas 1: de aankondiging In de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper, wordt de engel Gabriël door God naar Maria in Nazareth gezonden (Luk. 1:26). Hier wordt in twee verzen tweemaal gezegd, dat Maria op dit punt maagd is (vs. 26-28). Toen de...

Lees verder