Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 weken geleden

Het leven van David (21)

2 Samuël 11 David en Bathseba (1)   We beginnen aan een heel donker hoofdstuk in de geschiedenis van David. Onze held wordt een overspelige en moordenaar. Hoe kon het zover komen? We kunnen minstens drie redenen aanwijzen uit ons hoofdstuk: David heeft een gebrek aan energie. Als de koningen ten strijde trekken, is koning David er niet (vs. 1). Hij is moe geworden om de strijd van God aan te gaan. We zagen in het vorige hoofdstuk al dat...

Lees verder
2 weken geleden

Wie ben ik? …

Mozes bracht veertig jaar door met het denken, dat hij iemand was; veertig jaar met het leren, dat hij niemand was; en veertig jaar met het ontdekken wat God met een niemand kan doen.    

Lees verder
2 weken geleden

Overdenking Psalm 119 (8)

Psalm 119 vers 13-14 Vers 13: “Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van Uw mond.” Deze passage werd volkomen in praktijk gebracht door onze Heer: “Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart, Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg ik niet in de grote gemeente” (Ps. 40:11). In vers 13 staat de psalmist stil bij het blijde getuigenis dat hij aan God gaf toen hij jong was. Laten we...

Lees verder
3 weken geleden

Overdenking Psalm 119 (7)

Bijbelgedeelte: Psalm 119 vers 11-12 Vers 11: Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.” Uit vers 11 begrijpen wij, dat de psalmist Degene heeft gevonden naar wie zijn hart in zijn jeugd had gezocht. Maar er werd nog een stap gezet: Sinds zijn jeugd had hij het Woord in zijn hart bewaard. Ook al was hij jong, hij had al ingezien, dat dit de enige houding was die zou voorkomen dat hij in...

Lees verder
3 weken geleden

Het leven van David (20)

2 Samuël 10 David toont goed(ertieren)heid aan Hanun   David had goedheid getoond aan een zoon van de vijand Saul (2 Sam. 9). Nu bewijst hij goedheid aan iemand die niet tot het volk van God behoort (hoewel dit iemand was die hem zelf goedheid had bewezen). In zijn daden wijst David naar God Zelf, die barmhartigheid en vriendelijkheid toont aan zowel hen die nabij als hen die veraf zijn (Ef. 2). Dat is één kant van de medaille. Maar...

Lees verder
4 weken geleden

Overdenking Psalm 119 (6)

Vers 10: “Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.” We begrijpen nu waarom de jongere God moet zoeken met heel zijn hart. Want ver verwijder van de Heer en Zijn woord kan men alleen maar dwalen. De genegenheid die tot God gericht is in de geest van gebed, gecombineerd met een besef van eigen zwakheid en onvermogen, zal een antwoord vinden in het Woord. Zo kan de jonge christen op de goede weg...

Lees verder
4 weken geleden

Door en voor God zó geliefd …

Johannes 3 vers 16 en 17: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.” Bijna iedereen heeft gehoord van Johannes 3 vers 16. Dit vers is een van de meest geliefde en meest gememoriseerde Bijbelverzen...

Lees verder
1 maand geleden

Het boek Jozua (14) – Het Pascha

Bijbelgedeelte:  Jozua 5 vers 10   “Want ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Laten wij daarom feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met ongezuurde [broden] van oprechtheid en waarheid” (1 Kor. 5:7-8). Gods wegen zijn niet toevallig of verzonnen. Precies 40 jaar voordat de kinderen van Israël hun kamp opsloegen in Gilgal, waren ze nog steeds slaven in Egypte. God had hun reis en de dag van hun intocht in het beloofde...

Lees verder
1 maand geleden

Het Johannes-evangelie (10d)

Vervolg bijbelgedeelte: Johannes 3 vers 11-21   “Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden” (vs. 17).   Dit vers toont ons het karakter van de openbaring van God in de Zoon: Hij wil redden en niet oordelen. Wanneer we dit zien tegen de achtergrond van 4000 jaar geschiedenis van de mensheid, waarin God alle wegen met de mens had geprobeerd in de...

Lees verder
1 maand geleden

De vrucht van de Geest (9) – Zelfbeheersing

Galaten 5 vers 22 en 23: “Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” “De vrucht van de Geest is: … zelfbeheersing.”   Bij onthouding denkt men in eerste instantie aan terughoudendheid in het gebruik van alcohol, maar de term, die ook vertaald kan worden als “zelfbeheersing, zelfcontrole,” betekent matiging en verzaking op elk gebied van het leven. Dit kan betrekking hebben op gedachten (2 Kor. 10:5), eten en drinken (1 Kor....

Lees verder