Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 weken geleden

Werken en woorden van Jezus (3)

Bijbelcursus De vrouw van Samaria   De Heer Jezus moest door Samaria gaan (Joh. 4:4). Waarom moest Hij dat? De meeste Joden dachten er niet aan om door Samaria te gaan, als ze van Judea naar Galiléa reisden. Ze maakten liever een lange omweg, dan dat ze door dit gebied trokken. “Waarom?”, zult u zich misschien afvragen. Nu, de Samaritanen waren geen echte joden, en ze dienden zowel de afgoden als de Heer. U kunt het begin van hun geschiedenis...

Lees verder
2 weken geleden

Werken en woorden van Jezus (2)

Bijbelcursus Nicodémus   “Nu was er een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodémus, een overste van de Joden”. Zo begint Johannes 3. Wat voor soort mensen zijn Farizeeën? Ze vormden een speciale groep onder de Joden en dachten van zichzelf, dat ze zich aan de wet van Mozes, die God aan het volk van Israël had gegeven, heel nauwkeurig hielden. Uiterlijk leek dit ook het geval te zijn, maar de Heer Jezus kent ook de harten van de...

Lees verder
2 weken geleden

Werken en woorden van Jezus (1)

Bijbelcursus Kana   Deze cursus met de titel: Werken en woorden van Jezus – gaat over het “evangelie naar Johannes”. In dit evangelie zien we welke geweldige dingen de Heer Jezus deed en wat Hij de mensen leerde. Na een groot wonder zeiden de discipelen ooit met verbazing het volgende over Hem: “Wat voor iemand is deze, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzamen? (Matth. 8:27). De dienaars van de hogepriester en de Farizeeën, die de Heer Jezus...

Lees verder
3 weken geleden

De Openbaring (1)

Openbaring 1 vers 1-8   Het thema van dit boek is oordeel terwijl de uitdrukkingswijze symbolisch is. God wordt daarin als de Almachtige, de Eeuwige, de Rechter van de hele aarde geopenbaard. Christus verschijnt als de Rechter die Zijn functie eerst in het huis van God en vervolgens onder de volkeren uitoefent. De Heilige Geest wordt niet als de “ene Geest” gezien , maar in Zijn volmaakte verscheidenheid van handelen in verband met de regering van God. Zoals in de...

Lees verder
3 weken geleden

Corona-tijd als stresstest

Voor veel mensen is de huidige situatie – veroorzaakt door het Corona-virus – niet alleen een uitzonderlijke tijd, maar tegelijk een stresstest. Christenen zijn daarbij geen uitzondering. De uitgebreide “contact-versperringen” en de “Stay at Home” stellen ons voor geheel nieuwe uitdagingen. Uitdagingen waar niemand op was voorbereid en niemand op kon worden voorbereid. De dagelijkse routine is voor velen nogal veranderd. De kinderen zijn thuis en hebben het druk. Voor sommigen is het thuiskantoor aan de orde van de dag...

Lees verder
4 weken geleden

Verlossing en verzoening

Kent u de geschiedenis van de ontvangers van de didrachmen (de tempelbelasting) die Petrus aanspraken en de conversatie tussen Jezus en Petrus die daarop volgt? Het wordt slechts in enkele verzen beschreven in Mattheüs 17 vers 24-27. Dit is tevens het enige evangelie waarin deze geschiedenis wordt vermeld. Het zijn slechts 4 verzen, maar deze verzen geven ons een rijk beeld van het werk en de persoon van de Heer Jezus. Laat ik eerst deze verzen citeren, alvorens we de...

Lees verder
4 weken geleden

Onze laatste tranen …

“En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, <want> de eerste dingen zijn voorbijgegaan”. Openbaring 21 vers 4     De omgeving waarin wij leven, wordt terecht “dal van tranen” genoemd. Deze uitdrukking werd al bedacht door de zonen van Korach in de 84ste Psalm1. Het was zeker een gevolg van hun eigen ervaringen. Hoeveel tranen worden er elke dag op deze...

Lees verder
1 maand geleden

Tegen elkaar of met elkaar?

Schriftplaats: Jakobus 4 vers 11 Jakobus roept onder meer de ontvangers van zijn brief op om goed met elkaar om te gaan. Om dit te doen, moeten ze bepaalde dingen laten en andere doen. “Spreekt geen kwaad van elkaar, broeders” (Jak. 4:11). Hoe schadelijk zijn wederzijdse aanvallen, het veronderstellen van slechte motieven of negatief praten over anderen. Met onze tong kunnen we soms wonden slaan zoals met een bijl. Maar dat moet bij ons niet gevonden worden. Dit betekent niet...

Lees verder
1 maand geleden

Vervolgde christenen (6)

Een verdorven getuigenis?   Bijbelgedeelten: Handelingen 4 vers 32,34; 1 Johannes 3 vers 17. Ten slotte moet de aandacht nog worden gevestigd op een ander resultaat toentertijd van de werking van de Heilige Geest in de gelovigen. Laten we lezen wat Gods Woord zelf daarover zegt: Handelingen 4: 32. De menigte nu van hen die geloofden, was één van hart en van ziel; en niemand zei dat iets van zijn bezittingen zijn eigendom was, maar zij hadden alle dingen gemeenschappelijk....

Lees verder
1 maand geleden

Op de drempel van de eeuwigheid

Openbaring 20 vers 10-21 vers 8 Nadat satan zich aan het einde van duizend jaar opnieuw als de onverbeterlijke verleider van mensen bewezen heeft, gooit God hem in de poel van vuur die voor hem en zijn engelen is bereid. Daar zal hij “dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid” (Openb. 20:10). God heeft daarmee Zijn laatste woord over de duivel gesproken. Maar mensen zijn van nature ook onverbeterlijk en slecht. De mens is van oudsher tegen God...

Lees verder