Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 weken geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (18)

HOOFDSTUK IX (vervolg – slot) Bladen uit het dagboek van Anneke Jansz. (c) 1 januari 1537. Wat is het lang geleden, dat ik voor het laatst in mijn dagboek schreef. Het is niet uit traagheid, dat ik het naliet. Doch sedert ik met Arend gesproken heb en hij mij de verzekering gaf, dat zijn gezondheid is teruggekeerd, heb ik geen gedachten meer, die ik behoef te verbergen. Nu wij weer een nieuw jaar ingaan, voel ik mij gedrongen, om —...

Lees verder
2 weken geleden

Geestelijke wapenrusting (10)

“Houdt dan stand, uw lendenen omgord met [de] waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid …” (Ef. 6:14). Geestelijke strijd (deel tien)   Het borstharnas zou het hart en de vitale organen van de soldaat van de nek tot aan de dij beschermen. Zoals een letterlijk borstharnas het hart van een soldaat beschermde, zo beschermt het borstharnas van de gerechtigheid het hart van de gelovige. Als volgelingen van Jezus Christus moeten wij bedenken, dat ons recht voor God...

Lees verder
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (79)

Het gebed en het werk van de Geest   “Het gebeurde nu, toen … Jezus … en bad, dat … de Heilige Geest … op Hem neerdaalde” (Luk 3:21,22).   Waar ernstig gebeden wordt, bevestigt de hemel het – en dikwijls is het in verband met het werk van de Heilige Geest. De man van het gebed was ook de man die dagelijks van de leiding en de kracht van de Geest van God afhankelijk was. Het verband tussen gebed...

Lees verder
2 weken geleden

Geestelijke wapenrusting (9)

“Houdt dan stand, uw lendenen omgord met [de] waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid …” (Ef. 6:14). Geestelijke strijd (deel negen)   In bijbelse tijden droegen zowel mannen als vrouwen lange, losse kledingstukken die ten minste tot hun knieën reikten. Voordat zij een inspannende activiteit ondernamen, vooral als zij ten strijde trokken, moesten zij hun losse kleding bijeenhouden, dit wordt ook wel het omgorden van de lendenen genoemd. Een van de eerste plaatsen in de Schrift waar...

Lees verder
2 weken geleden

De Tafel van de Heer

09.03.2010 In het oude tijdschrift “Botschafter des Heils jaargang 1925” publiceerde Rudolf Brockhaus de verkorte versie van een brief aan Samuel Ridout (blz. 197 tot 208), die wij gezien de actualiteit van het onderwerp graag willen doorgeven. Voor een betere leesbaarheid hebben wij tussenkopjes geformuleerd.   “Daarom ben ik er altijd op uit1 u aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en bevestigd bent in de onderhavige waarheid. Ik houd het echter voor juist, zolang ik in deze tent...

Lees verder
2 weken geleden

Geestelijke wapenrusting (8)

“Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, alles volbracht te hebben, stand te houden” (Ef. 6:13). Geestelijke strijd (deel acht)   Het is een bekend feit, dat de christen drie vijanden heeft: de wereld, het vlees en de duivel. Om te kunnen genieten van de overwinning die Christus heeft behaald, moeten wij de wapenrusting van God aan hebben om alle drie het hoofd te kunnen bieden. Maar wat...

Lees verder
2 weken geleden

Geestelijke wapenrusting (7)

“Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke [machten] van de boosheid in de hemelse [gewesten]” (Ef. 6:12). Geestelijke strijd (deel zeven)   Eén van de grootste strategieën die satan gebruikt is om te zorgen, dat we niet nadenken over geestelijke strijd. Als we er wel over nadenken, geven we meestal de persoon met wie we problemen hebben de schuld. Wat we ons...

Lees verder
3 weken geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (17)

HOOFDSTUK IX (vervolg) Bladen uit het dagboek van Anneke Jansz. (b) 29 augustus 1535. Gisteren kwam John Knox bij ons met de mededeling, dat Arend door den Laird verwacht werd. In het eerst schrokken we, doch onze vriend stelde ons gerust. De Laird had van Arend gehoord, vertelde hij, en daar hij graag over de kerkelijke toestand in de Nederlanden wilde ingelicht zijn, kon niemand dit beter doen dan hij. Arend ging. Na een paar uren kwam hij geheel opgetogen bij...

Lees verder
3 weken geleden

Bindt de hemel zich aan een onbijbelse beslissing?

“Voorwaar, Ik zeg u1: alles wat u zult binden op de aarde, zal gebonden zijn in [de] hemel; en alles wat u zult ontbinden op de aarde, zal in [de] hemel ontbonden zijn” (Matth. 18:18) – een korte overdenking.   Ik kom hier terug op de vraag of de hemel zich bindt aan een vals, onbijbels binden en ontbinden op aarde. Om deze vraag juist te kunnen beantwoorden, moet men onderscheid maken tussen onfeilbaarheid en erkenning van gezag. Geen gemeente...

Lees verder
3 weken geleden

Geestelijke wapenrusting (6)

“Doe de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel” (Ef. 6:11). Geestelijke strijd (deel 6)   Dit woord “standhouden” is heel belangrijk als het gaat om geestelijke strijd. Let op, het wordt drie keer gebruikt in Efeze 6 vers 11, 13 en 14; en ons wordt dus verteld om stand te houden. Standhouden heeft te maken met onze positie. Als volgelingen van Christus is onze positie in Christus en wij moeten in...

Lees verder