Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 weken geleden

Het heeft geen zin om met de waarheid te twisten

Er wordt ons verteld dat Koningin Elizabeth I een spiegel brak die haar verdorde en gerimpelde gelaatstrekken toonde, en velen zijn tegenwoordig boos op het Woord van God wanneer het de vuile, gerimpelde en vervallen staat van hun zielen verklaart. Het is niet aangenaam te ontdekken, dat je een zondaar bent en ongeschikt voor God, maar het is het toppunt van dwaasheid te twisten met Degene die je dit zegt, want het blijft waar ondanks onze boosheid. U bent ziek...

Lees verder
2 weken geleden

De eerste decennia van het christendom (22)

Handelingen 9 vers 18-30   Vers 18 “En terstond vielen hem als het ware schubben van de ogen en hij kon weer zien; en hij stond op, en werd gedoopt. En toen hij voedsel had genomen, werd hij versterkt.” Alles wat Saulus in de waan van verblinding had gehouden, en van hem een vervolger van de Heer had gemaakt, leek op deze schubben die nu van zijn ogen vielen. Niet alleen was hem zijn natuurlijk gezichtsvermogen teruggegeven; zijn ogen waren...

Lees verder
2 weken geleden

Anneke Jansz – historisch verhaal (26)

HOOFDSTUK XIV (vervolg – slot) In de Blauen Thoorne   Savedra zag met de uiterste verwondering naar deze vrouw. Hij had verwacht, dat ze in tranen zou uitgebarsten zijn, en, als een smekelinge voor hem neergeknield, om verschoning van haar jeugdig leven zou hebben gepleit. Had hij er ook daartoe niet op gezinspeeld, dat de kerk, en daarom hij, als een van haar dienaren, macht had over de Overheid? Maar wat hier gebeurde, wierp al zijn verwachtingen omver. De schone...

Lees verder
2 weken geleden

Volg Mij! (1)

De roeping van Mattheüs   “En daarna ging Hij naar buiten en zag een tollenaar genaamd Levi bij het tolhuis zitten; en Hij zei tot hem: Volg Mij. En hij liet alles achter, stond op en volgde Hem” Lukas 5 vers 27-28.   “Volg Mij!” Tien keer horen we de Heer Jezus in de evangelieën iemand persoonlijk ‘roepen’ met deze woorden. Tien keer is er de oproep om Hem te volgen, om onze weg met Hem te gaan. Dit artikel...

Lees verder
2 weken geleden

Hoe een dodelijk virus de wereld beïnvloedde …

Het sloeg geruisloos toe. Het verspreidde zich snel, van land tot land, en trof miljoenen mensen. In de eerste zes maanden na de uitbraak eiste het meer dan een miljoen levens. De wereldwijde pandemie, een nieuw coronavirus (COVID-19, zoals het bekend werd), besmette het ene slachtoffer na het andere, die het nietsvermoedend doorgaven aan iedereen met wie zij in contact kwamen. Degenen die de ziekte opliepen, vertoonden symptomen en ontwikkelden vaak acute ademnood waarvan velen nooit meer herstelden. Het virus...

Lees verder
3 weken geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (7)

“Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan” (Ps. 57:2).   Psalm 57 is nog een van Davids psalmen die vanuit een grot geschreven is. In Psalm 142 is David op zijn dieptepunt, maar in Psalm 57 vinden we David op zijn knieën. We zagen in Psalm 142 dat David diep verwond was en in...

Lees verder
3 weken geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (6)

“Met mijn stem roep ik tot de HEERE, met mijn stem smeek ik de HEERE. Ik stort mijn klacht uit voor Zijn aangezicht, ik maak voor Zijn aangezicht mijn benauwdheid bekend” (Ps. 142:2-3). De titel van de Psalm vertelt ons dat het een overdenking van David is en een gebed toen hij in de grot was. Wat dit ons niet vertelt is welke grot. David zocht zijn toevlucht in twee grotten, Adullam en Engedi. Dit vond waarschijnlijk plaats in Adullam,...

Lees verder
3 weken geleden

Heden zult u met Mij in het paradijs zijn

Over het lot van de mens na de dood heersen vandaag in onze christelijke landen zeer verschillende opvattingen. Voor een deel gefundeerd op kerkelijke tradities, voor een deel geeft men openlijk uitdrukking aan het ongeloof, die het christelijk gedachtegoed steeds duidelijker verdringt. Daarbij geeft het Woord van God, de Bijbel, duidelijke en ondubbelzinnige informatie over wat er met de mens na zijn dood gebeurt. De Bijbel ondersteunt alleen gedeeltelijk de nog steeds gangbare opvatting, dat de doden “in de hemel” komen....

Lees verder
3 weken geleden

Woorden van belofte en kracht voor de ‘kwetsbaren’ (5)

“De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen” (Nah. 1:7).   Nahum had de opdracht te profeteren tegen de stad Ninevé. Als je dit korte boek van drie hoofdstukken doorleest, realiseer je je, dat het een boek vol van oordeel is. Dit kan moeilijk zijn geweest voor een man wiens naam troost of vertroosting betekent. Ik ben er zeker van, dat hij liever iemand...

Lees verder
3 weken geleden

Anneke Jansz – historisch verhaal (25)

HOOFDSTUK XIV In de Blauen Thoorne   “Mijn kind! Mijn Esaias! Waarom heeft men mij mijn kind ontnomen? Het is mij, of ik hem telkens hoor wenen. En in mijn borst steekt het, omdat men mij niet toelaat, mijn kind te voeden. O, als ik hem maar éénmaal per dag mocht zien en hem in mijn armen houden. Maar wreed zegt men van neen, telkens, als ik dit vraag … O, leg mij op de pijnbank, scheur mijn lichaam vaneen,...

Lees verder