Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 weken geleden

De eerste decennia van het christendom (18)

Handelingen 7 vers 44-60   Vers 44-50 De vaderen namen enerzijds, als een droevig teken van hun morele verdorvenheid, de “tent van Moloch” op, maar ernaast hadden ze ook de tent van de Heer, als het zichtbare en materiële getuigenis, dat God hen via Mozes gaf. Stéfanus herinnert de Joden eraan, dat de tent van de Heer door Jozua naar het beloofde land werd gebracht en dat David een woonplaats voor de God van Jakob wilde vinden. Deze wens mocht...

Lees verder
2 weken geleden

De mens – zoals God hem ziet (3)

Romeinen 7 vers 22; 2 Korinthe 4 vers 16-18; Efeze 3 vers 14-17   God heeft de eerste mens zeer goed geschapen. Maar Adam viel in zonde. Als resultaat werd de eerste mens de oude mens, die doet wat voor God kwaad en verkeerd is. Gelukkig houdt de menselijke geschiedenis daar niet op. Met onze bekering gebeurde er iets wonderbaars met ons, dat een grote uitwerking op ons leven heeft: we hebben de oude mens uitgedaan en de nieuwe mens...

Lees verder
2 weken geleden

Afhankelijkheid in leven van Jezus (73)

De Onveranderlijke   “En het gebeurde, toen Hij met hen aanlag, dat Hij het brood nam en zegende1 en nadat Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. Hun ogen nu werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij werd onzichtbaar voor hen. En zij zeiden tot elkaar: was ons hart niet brandend <in ons>, toen Hij onderweg tot ons sprak, toen hij ons de Schriften opende? ” (Luk. 24:30-32). Hij neemt brood, dankt ervoor, breekt het en geeft het hun....

Lees verder
2 weken geleden

Sneeuwlessen …

“Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol” (Jes. 1:18b) “Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het...

Lees verder
3 weken geleden

De Heer zoeken terwijl Hij Zich laat vinden!

Jesaja 55 vers 6; Job 33 vers 29,30 “Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is” (Jes. 55:6).   Er is een tijd in ieders leven, dat God op een bijzondere wijze tot hen spreekt. God maakt gebruik van verschillende middelen en wegen om mensen wakker te schudden en de aandacht te vestigen op het wezenlijke in het leven, namelijk de redding van de ziel. Hij weet voor iedereen precies welk middel het...

Lees verder
3 weken geleden

De zee was niet meer …

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan en de zee was niet meer” (Openb. 21:1).   Openbaring 21 vers 1-8 beschrijft de eeuwige toestand: de eerste hemel en de eerste aarde, die momenteel bestaan, zijn vervangen door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat brengt ongetwijfeld grote veranderingen met zich mee. Maar het Woord van God noemt op dit punt maar één ding, dat betrekking heeft op...

Lees verder
3 weken geleden

Anneke Jansz – Historisch verhaal (6)

HOOFDSTUK III – vervolg Begin van de strijd   De zware storm van die middag was uitgewoed. Stil was het nu in de natuur, al ging de maan ook nog schuil achter zware wolken. Spoedig zou hij bij de poort zijn. Moeite, om buiten te komen, zou hij niet hebben. Hoogstens zou de wacht verwonderd zijn, hem zo laat nog uit de stad te zien komen. ’t Hinderde niet. De Meester had hem zijn harde woorden vergeven en daarom …...

Lees verder
3 weken geleden

Afhankelijkheid in leven van Jezus (72)

De tegenwoordigheid van de Opgestane   “En te beginnen met Mozes en alle profeten, legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond … En zij drongen bij Hem aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is al gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te verblijven” (Luk. 24:27,29). Drie dagen na Zijn kruisiging stond de Zoon van de levende God uit de doden op. De Overwinnaar...

Lees verder
3 weken geleden

Het deel van de verlosten in de hemel (3)

Johannes 1 vers 12; 14 vers 2   Als kinderen van God in het huis van de Vader Wat we tot nu toe hebben genoemd, is nog niet alles wat het Woord van God ons vertelt over het deel van de verlosten in de hemel. We hebben een bepaalde betrekking met God die door genade is gevestigd. In de hemel zullen we genieten van de vrucht van deze betrekking. We zijn kinderen van God; we zijn het nu. Jezus, de...

Lees verder
3 weken geleden

Het Pascha (8)

Ezra – In het Nieuwe Testament   Een verdere beschrijving van een viering van het Pascha vinden we in Ezra 6. Er was veel gebeurd sinds de dagen van koning Josia. De Israëlieten, die in die tijd in Jeruzalem woonden, hadden veel meegemaakt.   * * *   1. In de vorige les lazen we uit 2 Kronieken 34-35. U herinnert zich misschien, dat de priester Hilkia de wet in de tempel vond. De schrijver van de koning las het...

Lees verder