Frisse Wateren

ONREGELMATIG VERSCHIJNEND CHRISTELIJK MAGAZINE
2 weken geleden

De eerste decennia van het christendom (42)

Handelingen 21 vers 15-40; 22 vers 1-16 Hoofdstuk 21 vers 15-40 Vers 15-29 Paulus verliet Caesaréa, vergezeld van enige discipelen van die plaats en van Mnason, een Cyprioot, een oude discipel, bij wie zij in Jeruzalem zouden logeren. Toen zij in die stad aankwamen, werden zij met vreugde door de broeders verwelkomd. Waarschijnlijk waren de broeders daar ook blij, dat ze de vraag die hen bezighield, konden behandelen. Zij wensten van Paulus de verzekering te krijgen, dat hij zelf ook...

Lees verder
2 weken geleden

De eerste decennia van het christendom (41)

Handelingen 20 vers 31-38; 21:1-14 Vers 31-38 Drie jaar lang had Paulus niet opgehouden elk van hen met tranen terecht te wijzen. De oudsten moesten nu blijven waken op dezelfde wijze en in dezelfde geest als Paulus in hun midden had gedaan. Tijdens zijn driejarig verblijf in Efeze hadden zij de gelegenheid “zijn leer, zijn wijze van doen, zijn bedoeling …” (zie 2 Tim. 3:10) te leren kennen, drie dingen waarop hij wees aan het begin van zijn afscheidsrede. Hij...

Lees verder
3 weken geleden

Tegenstellingen – eens en nu (20)

“God-haters” (Rom. 1:30). “Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken1 ten goede” (Rom. 8:28). God haten & God liefhebben De uitdrukking “God-haters” sluit zich aan bij een lange lijst: boosheid, hebzucht, slechtheid, vol afgunst, moord, twist, list, kwaadaardigheid; kwaadsprekers, lasteraars, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, uitvinders van boze dingen, [de] ouders ongehoorzaam, onverstandig, trouweloos, liefdeloos, onbarmhartig (zie Rom. 1:29-32). Ieder mens zal zich in sommige van deze eigenschappen vinden. Maar dan spreekt Paulus het oordeel van God uit: Al...

Lees verder
3 weken geleden

Tegenstellingen – eens en nu (19)

“Hij bevrijdde allen die door angst voor de dood hun leven lang onderworpen waren aan slavernij” (Hebr. 2:15). “Want te leven is voor mij Christus en sterven is winst” (Fil. 1:21). Doodsangst & sterven is winst Is Paulus levensmoe om zijn eigen dood een winst te noemen? Natuurlijk niet. Maar zijn verklaring bevestigt de grote tegenstelling die hij ervoer. Mensen zonder God zijn bang voor de dood. Ze weten niet wat er zal gebeuren, wanneer ze hun ogen sluiten. De...

Lees verder
3 weken geleden

De eerste decennia van het christendom (40)

Handelingen 20 vers 17-30 Vers 17-21 De toespraak van Paulus tot de oudsten van Efeze heeft betrekking op de gehele gemeente en is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de gemeente. Zijn bediening in Azië was voltooid. Hij stond op het punt te vertrekken en de gemeenten achter te laten zonder het apostolisch gezag en de zorg die hij hun met zoveel liefde en toewijding had gegeven. Hij droeg ze niet over aan andere apostelen. Hij gaf hun geen...

Lees verder
3 weken geleden

De eerste decennia van het christendom (39)

Handelingen 19 vers 21-40; 20 vers 1-16 Hoofdstuk 19 vers 21-40 Vers 21-22 Nu kwam er een einde aan de tijd van de apostel in openbare dienst. Paulus nam zich voor naar Jeruzalem te gaan nadat hij door Macedonië en Achaje was getrokken, en zei: “Nadat ik daar ben geweest, moet ik ook Rome zien.” Maar hij bleef nog een tijdje in Azië nadat hij Timotheüs en Erastus naar Macedonië had gestuurd. Dit verlangen van hem om Rome te zien...

Lees verder
3 weken geleden

Het zien van de Onzichtbare …

“Door [het] geloof verliet hij Egypte, zonder de toorn van de koning te vrezen; want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare” (Hebr. 11:27), O ja, wij hebben vele dagen van vermoeiende beproevingen doorstaan en zijn God zeer dankbaar voor Zijn overvloeiende genade. Soms wisten we niet wat we moesten doen. De moeilijkheden schenen onverwachts samen te komen en ons allen tezamen te bestoken – de Amalekieten, de Amorieten, de Ammonieten en vele andere vijanden. Er was maar één...

Lees verder
4 weken geleden

Noach bouwt de ark

“Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark, vanwege het water van de vloed” (Gen. 7:7). Noach bouwde de ark. Hij kende de ingenieuze constructie en bewonderde de enorme omvang ervan. Maar dat redde hem niet van de watervloed die over de aarde kwam. Daarvoor moest hij in het schip klimmen. – Het heeft geen zin voor een zieke om alle adressen van ziekenhuizen uit het telefoonboek over te...

Lees verder
4 weken geleden

De eerste decennia van het christendom (38)

Handelingen 18 vers 12-28; 19 vers 1-20 Hoofdstuk 18 (vervolg) Vers 12-17 In deze verzen zien we weer de Joden aan het werk. Zij verenigden zich tegen Paulus, brachten hem voor de rechterstoel van de stad en beschuldigden hem ervan in strijd met de wet te staan. Maar God gebruikte de onverschilligheid van de proconsul [1] om hun plan te dwarsbomen. Als zij niet zo verblind waren geweest door hun haat, zouden zij begrepen hebben dat een Romeins ambtenaar niet...

Lees verder
4 weken geleden

De eerste decennia van het christendom (37)

Handelingen 17 vers 32-34; 18 vers 1-11 Hoofdstuk 17 vers 32-34 Vers 32-34 Paulus besloot zijn toespraak in Athene met de verkondiging van drie grote feiten: God beveelt nu alle mensen, waar ook ter wereld, zich te bekeren; God zal op een bepaalde dag de wereld in gerechtigheid oordelen; God heeft een Man tot rechter aangesteld, en Hem uit de doden opgewekt als zeker bewijs van dit feit. “Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen; en...

Lees verder