9 jaar geleden

Opleiding tot dienaar (6)

“Samuel nu werd groot; en de HEERE was met hem, en liet niet een van al Zijn woorden op de aarde vallen” (1 Sam. 3:19 – SV).

De Samuël-les

Het verblijf van Samuël bij Eli in de tempel was belangrijk voor zijn toekomstige dienst. Hier leerde hij de stem van God kennen. Hij luisterde zo precies naar God en zo  precies gaf hij de woorden van God door, dat geen van Zijn woorden ter aarde vielen (1 Sam. 3:19). Later gaf God hem een aantal onaangename opdrachten. Steeds weer moest hij de eigenwillige, maar hiërarchisch boven hem staande koning  Saul terechtwijzen. Maar daarop had God hem in zijn jeugd al voorbereid, toen hij Eli, de priesterlijke autoriteit in Israël, het oordeel moest aankondigen. Eli was een geestelijk zwakke priester. Toch had Samuel  geleerd om hem als een oudere man en als een autoriteit te respecteren.

Voor u

Misschien krijgt u ook eens onaangename opdrachten van God. Maar Hij zal u daarop voorbereiden. Vergeet daarbij niet om oudere mensen en autoriteiten met respect tegemoet te treden, ook al zijn ze geestelijk zwak. “Vaar niet uit tegen een oude man, maar spoor hem aan als een vader ….. oude vrouwen als moeders …” (1 Tim. 5:1). Deze aanwijzing hebben wij jongeren meer dan ooit nodig in een samenleving, waarin respect en eerbied bijna vreemde woorden zijn geworden.

Marco Leßman, © Bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW