8 jaar geleden

Opleiding tot dienaar (4)

De Mozes-les

“En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van [de] Egyptenaren en was machtig in zijn woorden en werken” (Hand. 7:22).

“Toen zei Mozes tegen de HEERE: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam” (Ex. 4:10).

“Maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren” (Num. 12:3).

De “Mozes-les” – zachtmoedigheid

De 40 jaar durende Egyptische opleiding had Mozes tot een man gemaakt “machtig  in zijn woorden en werken”. Was dat niet voldoende om het miljoenenvolk Israël naar het beloofde land te leiden? Blijkbaar niet. God gaf hem nog een privé-opleiding bij de schapen in de woestijn. Wat was er dan nog over van de wijsheid van Egypte? “Och Heere, ik ben geen man van veel woorden” oordeelde Mozes over zijn vaardigheden met het spreken in het openbaar. Maar misschien heeft juist de woestijn hem tot de meest zachtmoedige man van de wereld gemaakt. Hoe noodzakelijk had hij juist deze eigenschap later nodig in het omgaan met het hardnekkige volk. In de woestijn had hij ook geleerd, wat het betekent om een vreemdeling cq bijwoner te zijn (Hand. 7:29). Daarom wist hij, wat hij besloot toen hij ervoor koos “met het volk van God slecht behandeld te worden” (Hebr. 11:25).

Voor u:

“de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God” (1 Kor. 3:19). Niet uw vaardigheden tot het interpreteren van teksten uit lessen van de Nederlandse taal maakt u een goede Bijbeluitlegger. Ze zijn soms vaker  een belemmering. Ook uw kwalificaties tot leiderschap binnen het bedrijf kan u niet tot een goede leider van Gods volk maken. Leer zachtmoedigheid van Mozes en laat zien dat u een vreemdeling bent, dat uw ware, eigenlijke thuis in de hemel is.

Marco Leßmann, © Bibelkurs.com

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW