9 jaar geleden

Opleiding tot dienaar (3)

De Jozef-les

“18. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden: Zie, wij zullen u tot slaven zijn. 19. Jozef zei daarop tegen hen: Wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? 20. Jullie welliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden. 21. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart” (Gen. 50:18-21).

“9. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik; en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God ….. 16. Zij liet zijn kleed bij zich liggen, totdat zijn heer thuiskwam, 17. en zij sprak tot hem met dezelfde woorden: De Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis gebracht hebt, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. En het gebeurde, toen ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliet en naar buiten vluchtte” (Gen. 39:9,16-17).

De “Jozef-les” – heiligheid in de praktijk

God stond op het punt Jozef tot tweede heerser in Egypte te maken om zo “een groot volk in leven te houden”.

Egypte was een totaal goddeloze en zondige omgeving voor Jozef. Het gevaar was groot om zijn regering en zijn levensstijl aan de beginselen van Egypte aan te passen. Maar hij had zich klein bewezen, toen hij de verleiding van de vrouw van Potifar herkende als een groot kwaad en … vluchtte (Gen. 39:9,18).

Voor u:

Laat u niet besmetten door uw goddeloze omgeving en laat u niet tot zonde verleiden!

Marco Leßmann, © Bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW