9 jaar geleden

Opleiding tot dienaar (2)

“Wie trouw is in [het] minste, is ook in veel trouw; en wie in [het] minste onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig” (Luk. 16:10).

“Basisopleiding”

 

a) Trouw in het kleine

Elk van de voornoemde personen (zie deel 1) moest vóór zijn grote taak eerst kleine taken waarnemen en daarin trouw bewijzen. Dit is een principe bij God, want “wie trouw is in [het] minste, is ook in veel trouw” (Luk. 16:10). Jozef kon zijn trouw als slaaf bewijzen, Mozes en David moesten eerst schapen hoeden, Jozua, Samuël en Elisa werden eerst geoefend in dienst van hun voorganger. Geen van hen was van plan om een belangrijke positie te bekleden. Ze wilden niet zo snel mogelijk een geestelijke “carrière” maken. Maar God kon hen kiezen, omdat hij hun trouw in het kleine zag.

Zelfs vandaag de dag beproeft God Zijn dienaars eerst in het kleine. Hij kijkt daarbij naar uw dagelijkse gedrag. Hoe gedraagt u zich in het gezin? Bent u gastvrij? Beheert uw uw financiën goed? Hoe gaat u met alcohol om? Bent u discreet wanneer men u iets in vertrouwen vertelt? Wat voor soort reputatie heeft u in uw ongelovige omgeving? Hoe gedraag u zich in conflictsituaties? Bent u thuis in de Bijbel? Dit zijn allemaal zaken die uw dagelijks leven beïnvloeden, maar die voor uw geschiktheid als dienaar van God belangrijk zijn.

En als u zichzelf in het kleine hebt bewezen, dan zullen grotere taken komen die u voor God doen kunt. Dit zal voor een jonge broeder zeker niet als eerste een bijdrage in het Woord bij een nationale Bijbelconferentie of een lezing in een naburige gemeente zijn, waar het gevaar te groot is om zichzelf op de voorgrond te plaatsen. De taken zullen op de leeftijd en geestelijke groei zijn afgestemd.

b) Vertrouwen op God in plaats van zelfvertrouwen

Jozef vreesde voor zijn leven in de gevangenis. Zijn enige hoop was God. David vluchtte voor Saul. Bij God vond hij altijd toevlucht. Jozua leerde de kracht van God door de verheven handen van Mozes in de strijd tegen Amalek. En Mozes werd ooit door God in de woestijn gezonden, toen hij probeerde door zijn eigen hand Israël van de Egyptenaren te redden. Later leerde hij God te laten strijden en zelf stil te zijn (verg. Gen. 14:14).

Als u op uzelf vertrouwt, op uw geestelijke kracht, op uw kennis van de Bijbel of op uw uiterlijk, bent u voor God onbruikbaar. Want elke geloofservaring die God u zou geven, zou u uzelf toeschrijven. Maar als u alleen op God vertrouwt, zult u Hem ook alleen de eer geven voor alles wat Hij in uw leven bewerkt heeft. Jakob is daarvan een goed voorbeeld. Hij werd pas tot “Israël”, dat wil zeggen “strijder van God”, nadat God hem met zijn ontwrichte heup een constante herinnering gegeven had, dat zijn eigen kracht gebroken was (Gen. 32:26,29).

We beseffen dat de basisopleiding in de school van God uiteindelijk nooit is afgerond. Trouw in het kleine en het bewust zijn van eigen zwakheid en het vertrouwen in de kracht van God zijn dingen, die we steeds weer moeten leren.

Wordt vervolgd.

Marco Leßmann, © Bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW