8 jaar geleden

Opleiding tot dienaar (1)

Inleiding

 

Waarom moest Jozef, voordat hij naar de wil van God onderkoning van Egypte werd, eerst slavendienst in het huis van het Egyptische hoofd van de lijfwacht verrichten en aan de voortdurende toenaderingspogingen van de vrouw blootgesteld worden? Waarom moest hij ten onrechte meer dan twee jaar in de gevangenis doorbrengen?

Waarom liet God Mozes eerst aan de Egyptische universiteiten leren en aansluitend 40 jaar in de woestijn schapen hoeden, voordat Hij hem op de leeftijd van 80 jaar de taak gaf om het volk Israël uit Egypte te leiden?

Waarom diende Jozua voor een lange tijd in de tent van Mozes, voordat hij het volk Israël in het land Kanaän mocht invoeren?

Waarom bracht Samuël zijn jeugdjaren in dienst bij de geestelijk zwakke priester Eli in de tempel door, voordat hij een van de grootste profeten werd?

Waarom was David in het huis van zijn vader veracht en bracht hij zijn tijd door met het hoeden van enkele schapen van zijn vader, en waarom moest hij jarenlang voor zijn aartsvijand Saul vluchten, voordat hem God als koning over zijn volk aanstelde?

Waarom moest Elia eerst lange tijd (vele dagen – 1 Kon. 17:7; 1 Kon. 18:1) op raven en een arme weduwe aangewezen zijn, voordat God door hem het oordeel over de Baäl-afgod van Izebel uitvoerde?

Waarom moest Elisa eerst met twaalf juk runderen leren ploegen en daarna nog kleine diensten doen voor de oudere Elia, voordat hij als zijn opvolger kon beginnen?

God heeft altijd al mensen in zeer verantwoordelijke posities geplaatst. Maar aan deze mensen stelt Hij ook heel bijzondere eisen. Geen mens kan uit zichzelf aan deze eisen voldoen. Hoewel God mensen uitkiest die vanuit hun natuurlijke vermogens hiertoe in staat zijn. Niettemin is voor elke verantwoordelijke taak in de dienst van God een specifieke opleiding in de school van God vereist. Misschien wil God u ook eens een verantwoordelijke opdracht in Zijn dienst opdragen. U mag dat zelfs tot de wens van uw hart maken (zie 1 Tim. 3:1). Maar het gaat niet zonder opleiding.

Marco Leßmann, © Bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW