1 jaar geleden

Openbaring 3 vers 21

“Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen en Mij gezet heb met Mijn Vader op Zijn troon.”

Een boodschap aan Laodicéa

“… raad ik u aan goud van Mij te kopen, gelouterd door vuur.” Dat is een deel van de goddelijke rijkdom (Openb. 3:18). Wie heeft Goddelijke rijkdom? Hij is mijn goud. Ik heb alles wat ik in Egypte kreeg laten vallen op de oevers van de Rode Zee, en wat heb ik nu? Ik heb mijn Redder God gekregen. Hij is mijn rijkdom, Hij is het in het vuur beproefde goud, Hij is genoeg.

Iemand kan de wereld en zichzelf niet overwinnen, tenzij door iets Goddelijks en onwerelds aan hem wordt getoond. Christus brengt altijd enige persoonlijke heerlijkheid van Hem naar voren om harten uit de wereld te trekken. Als Hij naar u kijkt en alles wil verwijderen wat uw ziel belemmert, zegt Hij nooit dat u naar binnen moet kijken, maar zet iets van buitenaf in als hefboom om u eruit te halen. Als ik uit Laodicéa wil komen, wat is dan mijn hefboom? Het is, dat ik de troon van Christus zal delen. Zit Hij nu niet op de troon van Zijn Vader? En zegt Hij niet, dat ik die gedachte moet vasthouden? Als ik in diepe klei zit, zegt Hij: “Waarom zou u neergeworpen worden? Ik kan u kracht geven om te overwinnen en om met Mij op Mijn troon te zitten.” En ik weet dat Hij zal opstaan van Zijn zetel om mij tot Zich te nemen; die gedachte geeft het hart de tegenwoordige macht over alle omstandigheden. 

Als ik een geredde ziel ben die in de woestijn rondloopt, is die hemelse Mens op de troon van God bij mij, met Zijn oog op mij gericht. Als ik geestelijk niet op mijn plaats ben, ziet Hij dat in een oogwenk. Als iemand eraan denkt, dat Christus ons hier beneden bekijkt om te zien of wij op onze juiste plaats zijn, gaat het hart onmiddellijk op in lofprijzing aan God, zeggende: “Het is Zijn werk van de eerste tot de laatste.” Hij heeft ons uit de dood in het leven gebracht, ons overgebracht naar het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, omdat Hij ons daar wilde hebben.

 

G. V Wigram ; © The lord is Near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW