2 jaar geleden

Openbaring 22 vers 16

“Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om u deze dingen te betuigen.”

De engel heeft zijn boodschap overgebracht, en nu spreekt eindelijk de Heer zelf. Het plechtige decor van het oordeel, de komende heerlijkheden van de hemelse stad, de zegeningen van de duizendjarige heerschappij, de volmaakte gelukzaligheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn allemaal aan ons voorbijgegaan, maar uiteindelijk blijven we alleen over met Degene van wie alles afhangt – we zijn alleen met Jezus. Degene die kan zeggen: “Ik, Jezus,” heeft het laatste woord. Engelen en oudsten hebben gesproken, bazuinen hebben geklonken, de stem van grote menigten zijn gehoord en het geluid van machtige donderslagen, maar uiteindelijk maken allen plaats voor de Ene boven allen – en de stem van Jezus wordt gehoord.

Terwijl de wonderen van dit boek Openbaring worden ontvouwd, zien we Christus gepresenteerd in Zijn glorie en waardigheid, als de Getrouwe en de Ware, het Woord van God, de Koning der koningen en Heer der heren, als de Alfa en Omega, en het Begin en het Einde. Dit zijn titels die inderdaad indruk op ons maken met Zijn waardigheid en majesteit, maar in deze slotscène presenteert Hij Zichzelf onder de Naam die ons hart beroert en onze genegenheid oproept – de Naam die boven elke naam is, de Naam van Jezus. Met deze Naam kwam Hij in de wereld, want bij Zijn geboorte lezen we: “… u zult Hem de naam Jezus geven” (Luk. 1:31). Met deze naam ging Hij de wereld uit, want boven Zijn kruis lezen we: “Jezus …” (Joh. 19:19). Met deze naam steeg Hij op naar de heerlijkheid, want de engelen zeiden: “Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal zó komen …” (Hand. 1:11). Onder deze naam zien wij naar Hem op in de heerlijkheid, want, zegt de apostel: “Wij zien Jezus … met heerlijkheid en eer gekroond” (Hebr. 2:9). En onder deze naam spreekt Hij nu tot ons vanuit de heerlijkheid, als Hij zegt: “Ik, Jezus.” Wij hebben onnoemelijke heerlijkheden en zegeningen in het vooruitzicht, maar in het heden zijn we  alleen in een tafereel van de woestijn met Hem die Zich zo teder aan ons presenteert als Jezus.

 

Hamilton Smith; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW