10 jaar geleden

Ook ouders moeten zich bekeren

“Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan” (Matth. 18:3).

Moeilijke vragen

De kleine William stelde zijn moeder soms erg moeilijke en zelfs gênante vragen. Dat verwondert ons niet, want kleine kinderen kunnen altijd moeilijke vragen stellen, die niemand echt kan beantwoorden. William was dus geen uitzondering.

De ouders van Willem waren geen christenen. Ze gingen naar een kerk (gemeente, vergadering) en baden ook niet. Maar ze wilden dat Willem naar de zondagsschool ging en leerden hem een gebed opzeggen, dat ze zelf hadden geleerd, toen ze klein waren.

“Nu leg ik me in mijn bed neer. Dus vraag ik u, Heer, mijn ziel te bewaren. Wanneer ik  sterven moet voor ik weer wakker wordt, vraag ik U, Heer, daarom, neem mijn ziel mee naar de hemel”. En toen voegde hij nog toe een paar woorden aan toe, zoals andere kinderen ook doen: “God, zegent U alstublieft papa, en zegent U alstublieft mama, en zegent U mij ook alstublieft. Maak toch van mij een goede jongen”.

Waarom alleen ik?

Een dag nadat Willem dit gebed uitgesproken en zijn moeder een nachtzoen gegeven had, keek hij in haar gezicht en zei: “Mam, bidt u zelf ook”. “Nee, mijn liefste”, antwoordde ze. “Bidt papa dan?” “Ik heb hem nooit horen bidden”, zegt Williams moeder. “Waarom wilt u dan dat ik bid?” Vroeg hij. “Zodat je een goede jongen bent”. “Maar wilt u dan geen goede moeder zijn?”, antwoordde William. “Oh ja, ik wil graag echt goed zijn!”

“Wil papa dan geen goede vader zijn?”, vroeg William opnieuw. “O ja, dat denk ik wel”. “Maar waarom bidt u allebei dan niet, moeder?”

William’s moeder was niet zeker wat ze op deze moeilijke vraag antwoorden moest. Dus ging de kleine jongen verder: “Nou, mam, ik denk dat God het gebed van een kleine jongen zoals ik, vast zal horen. Maar  gelooft u niet dat u en papa te veel van uw kleine tijdgenoten verwachten? Gelooft u dat God wil, dat ik in plaats van de hele familie tot Hem bidt? Waarom gaat jullie allebei mij niet een beetje helpen?” Maar nu was hij moe en viel snel in slaap.

Vragen, die het hart bereiken …

William hoeft deze moeilijke vragen niet nog eens te stellen. Want in deze nacht, nadat hij in slaap gevallen was, spraken zijn ouders met elkaar over dit onderwerp en kwamen ertoe hun knieën te buigen en hun hart als kleine kinderen aan de Heer  te geven.

H.T. Kerr

www.bibelpraxis.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW