5 jaar geleden

Oogverblindende tandarts

Jeremia 6:15-16:

15. Staan zij beschaamd, omdat zij een gruweldaad gedaan hebben? Ze schamen zich niet in het minst, ja, zij weten van geen blozen. Daarom zullen zij vallen onder hen die vallen; ten tijde dat Ik hen zal straffen, zullen zij struikelen, zegt de HEERE.

16. Zo zegt de HEERE: Ga staan op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel.

Mijn tandarts is goed. Echt goed. Als ik kom, straalt hij met zijn “voorkomende dames” in de concurrentie. En bovenal vindt hij nooit gaten. Deze tandarts is echt oogverblindend.

Of niet? De tijd zal leren hoe goed hij echt was!

We houden wel van die optimistische mensen. Mensen die niet klagen. Mensen die ons geen pijn doen. Mensen die altijd glimlachen.

Maar deze houding kan fatale gevolgen hebben. In de tijd van het Oude Testament hoorde Israël de valse profeten die het blauwe van de hemel en de vrede op aarde beloofden (Jer. 6:14). Maar God in de hemel had hen niet gezonden. Gods boodschappers, zoals Jeremia, riepen het oordeel uit. En dat was de waarheid. De tijd heeft het laten zien (Jer. 6:15).

Ook vandaag zijn er valse profeten die beweren, dat alle mensen in de hemel zullen komen. Sommigen geloven zelfs in de verzoening van de duivel en zijn demonen. Op een dag zal  duidelijk worden, dat de alverzoening een leugen is – hopelijk zal het niet te laat zijn voor een lezer van deze regels.

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 15.09.2010.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW