6 jaar geleden

Oogsttijd

“Zegt u niet: Het zijn nog vier maanden, dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Slaat uw ogen op en aanschouwt de velden, want ze zijn al wit om te maaien. De maaier ontvangt loon en verzamelt vrucht voor [het] eeuwige leven, opdat zich samen verblijden de zaaier zowel als de maaier. Want hierin is de spreuk waar: de één zaait, de ander maait. Ik heb u gezonden om te maaien wat u niet hebt bearbeid; anderen hebben het bearbeid en u bent op hun arbeid[sterrein] gekomen” (Joh. 4:35–38).

De discipelen waren bezig met natuurlijke dingen, met voedsel en met de graanoogst. Maar Christus dacht aan de geestelijke voeding, het uitvoeren van de wil van God (Joh. 4:34), en Hij dacht aan de geestelijke oogst.

Er zijn bepaalde tijden om voedsel tot je te nemen, maar de tijd om de wil van God te doen is er altijd. Er is een bepaalde tijd om te oogsten (in die tijd was het nog vier maanden verder, dus het was ongeveer eind december), maar de tijd voor een geestelijke oogst is er altijd. Men hoeft alleen maar goed de ‘ogen op te slaan’ (Joh 4:35). En hier zou spoedig  heel Sichar een ‘opwekking’ ervaren (Joh. 4:39).

Bij de arbeid in de oogst is er beloning, vrucht en vreugde. Het is hetzelfde op het geestelijk terrein. Hier is de vrucht die je verzamelt niet van voorbijgaande aard, omdat het gaat over mensen die het eeuwige leven ontvangen. Daarom zijn de beloning zowel de vreugde van de arbeiders eeuwig.

Bij de arbeid in de oogst moet je er dan rekening mee houden, dat dit niet het hele werk is. Want er moest ook iemand zijn die zaaide. Het werk van zaaien en oogsten gebeurde op verschillende tijdstippen. Daar waren de profeten, daar was Johannes de Doper, en nu waren de discipelen er in de oogst. Maar de vreugde van de oogst wordt (in volledige vervulling) tezamen gevonden in de heerlijkheid. Daar zal gezamenlijke vreugde zijn van de arbeiders over dat, wat zij door de genade van God in de redding van de zielen mochten zijn.

We kunnen deze verzen als volgt samenvatten:

  • Het fundament van de dienst: het is de wil van God;
  • de noodzakelijkheid van de dienst: er is juist nu iets te oogsten;
  • de motivatie voor de dienst: er is loon;
  • het resultaat van de dienst: vrucht tot in het eeuwige leven  wordt verzameld;
  • de begeleiding van de dienst: er is een gedeelde vreugde;
  • nuchterheid in de dienst: het is een werk, dat zich over meerdere schouders verdeelt.

Online in het Duits sinds 12.04.2018.

Gerrid Setzer, © www.Bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW