1 jaar geleden

Ontmoetingen met Christus (2)

Johannes 2 vers 1:
“En op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar. Jezus nu was ook op de bruiloft uitgenodigd, alsook Zijn discipelen. En toen er gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. <En> Jezus zei tot haar: Wat heb Ik met u te doen, vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot de dienstknechten: Wat Hij u ook zegt, doet dat.”

Ook bij de tweede ontmoeting met de Heer Jezus die we gaan bekijken, gaat het om de Heer Jezus en Zijn moeder. De setting is, dat we hen beiden aantreffen op een bruiloft en dat de gastheer zonder wijn komt te zitten. Hier wordt de gast, de Heer Jezus, de gastheer. In de verzen 1-2 zien we Hem als de gast, dan in de verzen 3-5 als de Zoon, maar in de verzen 6-12 zien we Hem als de gastheer.

Stel je de verlegenheid voor van de gastheer van de bruiloft, zonder wijn. Maria had in haar hart veel nagedacht over haar Zoon en ze wist dat Hij dit probleem zou kunnen oplossen. Ze komt naar Hem toe, legt de situatie voor en Zijn antwoord kan ons vreemd voorkomen: “Wat heb Ik met u te doen, vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen.” De Heer Jezus zegt: “Mijn uur is nog niet gekomen.” De gedachte van het uur wordt minstens tien keer genoemd in het evangelie van Johannes, vijf keer als nog niet gekomen en vijf keer als “het uur is gekomen.”1

Zijn antwoord is niet beledigend voor Maria, zij begreep wat Hij bedoelde. Hij herinnerde haar eraan, dat Hij werkte volgens een Goddelijk tijdschema. Degene die dat tijdschema controleerde was Zijn Vader, en niet de omstandigheden van het leven!

Maria had het geloof om tegen de dienaren te zeggen: “Wat Hij u ook zegt, doet dat.” De Heer draagt de dienstknechten vervolgens op zes waterkruiken met water te vullen, wat zij gehoorzaam deden. Toen ze Zijn instructies bleven opvolgen om uit de waterpotten te putten, merkten ze, dat het water in wijn was veranderd, niet zomaar in wijn, maar in de allerbeste wijn (vs. 9-10)!

De Heer vertelde Maria of de dienstknechten niet wat Hij ging doen en ook niet hoe Hij het ging doen! Evenmin onthult Hij het plan voor elk van onze levens in één keer. Hij wil, dat wij gewoon doen wat Hij ons zegt! “Zonder geloof echter is het onmogelijk [Hem] te behagen” (Hebr. 11:6). Als we situaties in het leven ontmoeten, wend je dan tot Hem en Hij zal zorgen voor de vreugde van de reis!

 

NOOT:
1. Zo schijnt het in het Engels te zijn.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW