18 jaar geleden

Numeri 9:17

Het is weer tijd om de vakantie te plannen. Dat wil zeggen de weg naar de vakantiebestemming. Daarvoor gebruiken we de reisgidsen en landkaarten. We stippelen deze zo nauwkeurig mogelijk uit en dat doen we van te voren. Een goede reisgids is dus onontbeerlijk. Wat te denken van een woestijn?
Ook is het van groot belang om een goede gids te vinden, die de woestijn en haar gevaren precies kent, een eerste vereiste om haar zonder schade door te trekken. Zonder een gids door de woestijn trekken, zou een zeer gevaarlijk plan zijn.
Een net zo belangrijke vereiste is, deze gids op de weg te volgen en zich te houden aan zijn aanwijzingen. Het volk Israël had tijdens zijn lange reis door de woestijn de beste Gids, want Godzelf trok overdag in een wolkkolom en ’s nachts in een vuurkolom voor hen uit. Wanneer de wolk optrok, braken de kinderen Israëls op, en wanneer de wolk neerdaalde, legerden ze zich daar. Naar het bevel van de Heer legerden ze zich. Ze hadden niets anders te doen, dan alleen maar naar boven te kijken en op iedere beweging van de wolk te letten, om òf op te breken òf te blijven.
Ook voor ons, die door deze wereld en woestijn naar het hemels vaderland reizen, kan er niets heerlijker zijn, dan in afhankelijkheid en gehoorzaamheid onze blikken naar boven te richten, om van God leiding voor onze weg te vragen. Het is geen goed idee om te lijken op een paard of muildier, die door toom en bit aan banden moeten worden gelegd om te gehoorzamen. Wij hebben de raad nodig door het oog van God dat op ons gericht is (Psalm 32:8, 9). Allen, die het eigendom van de Heer Jezus zijn, behoren zich nu niet meer zoals de overige mensen door hun eigen, van God onafhankelijke wil te laten leiden, maar Hem na te volgen, Die op volmaakte wijze in afhankelijkheid en gehoorzaamheid altijd de wil van God heeft gedaan.
Zullen wij dat ook doen tijdens onze vakantie?

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW