6 jaar geleden

Numeri 15 vers 38

“Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen”.

Er ligt een opmerkelijke betekenis in deze kwastjes met een draad van blauwpurper aan de onderkant van de kleding van de Israëlieten. De draad van blauwpurper, de hemelse kleur, was een verordening voor de weg door de woestijn. Het was om hun aardse pad te verbinden met dingen van een andere ‘landschap’. Het hemelse blauw was om hun wandel te koppelen aan dingen van boven, waar Christus zit aan de rechterhand van God.

De kwastjes met hun blauwe rand werden niet geplaatst op die delen van de kleding die voor het oog het meest opvallend zijn. Ze werden op de zoom van de mantel geplaatst – dat deel dat het dichtst bij de grond kwam. Dit herinnerde hen eraan dat de kleinste details van het leven, met inbegrip van de gewone dingen van elke dag, hemels van karakter moeten zijn. De blauwpurperen draad moest hun elke dag en uur in herinnering roepen, dat zij behoorden aan Hem Die hemels is – “opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en heilig bent voor uw God” (Num. 15:40).

Als we kijken naar de praktische aanwijzingen voor onze hemelse roeping in het Nieuwe Testament, zien we de afspiegeling van een prachtige schoonheid in het Oude Testament. De details gaan over de kleinste dingen van het leven en zijn gebaseerd op het feit dat de heiligen (gelovigen) verbonden zijn met de hemel en Christus. De geboden van de wet waren geboden voor het vlees, die de rechtvaardigheid van een onrechtvaardige eiste. De geboden van het Nieuwe Testament zijn gericht op een nieuw ontvangen leven, dat in een boze wereld geleid moet worden. Het richt zich er niet op om de wereld te verbeteren, maar het komt uit de hemel om het hart te heiligen om hemels, gehoorzaam en heilig voor de Heer te zijn. Dat ook wij toch wandelen in een karakter dat geschikt is voor de hemel!

F.G. Patterson; © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW