6 jaar geleden

Nehemia 2 vers 4

“De koning zei tegen mij: Wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel”.

Doe het gewoon

Soms dragen weinige woorden veel gewicht. Overdenk bijvoorbeeld het kleine woord “toen” zoals gebruikt in het boek Nehemia. Nehemia hoorde de noden in Jeruzalem, toen bad hij. Hoewel hij een drukke en verantwoordelijke baan had als de schenker van de koning, nam het gebed in zijn leven de belangrijkste plaats in. Zijn grote bezorgdheid voor het volk van God in Jeruzalem bracht hem ertoe om te vasten en te bidden voor hen “enkele dagen” (Neh. 1:4). De koning vroeg hem waarom hij verdrietig was, toen bad hij opnieuw. In die dagen was het niet de bedoeling dat mensen verdrietig waren in de aanwezigheid van koningen; in feite was het ronduit gevaarlijk. Ik denk dat Nehemia dit keer voor zichzelf bad omdat hij doodsbang was. Maar hij was ook bereid om de koning te vertellen dat hij naar Jeruzalem wilde gaan. Waarachtig gebed bereidt je altijd voor op doeltreffend handelen.

De vijanden lachten hem uit, toen kwam hij tegen hen op. Er staat niet dat hij besloot een stille getuige te worden omdat sommige mensen hem belachelijk maakten. In bepaalde spellen wordt gezegd dat “een goede aanval de beste verdediging is”. Toen hij verbaal werd aangevallen, ging Nehemia snel in de aanval, bracht God voor zijn vijanden en herinnerde hen aan hun eigen geestelijk bankroet. Er was werk aan de winkel, dus deden ze het.

Nehemia stond niet toe dat de onmetelijkheid van de taak, noch de verschillende mislukkingen van zijn volk hem ontmoedigden. Een tijdlang was het zo druk dat sommigen dag en nacht in dezelfde kleding bleven. Het heeft zijn vruchten afgeworpen. Ze werkten het karwei af in recordtijd, ondanks elk obstakel. Nehemia was een man die werk zag dat gedaan moest worden, vijanden die getrotseerd moesten worden en gebeden die gedaan moesten worden; toen ging hij gewoon aan de slag en deed het. Geen zorgen maken over wat te doen, of hoe het te doen – doe het gewoon. Wat een voorbeeld voor ons.

Grand W. Steidl

Ga door van kracht tot kracht, worstel, strijd en bid.
G.J. Elvey

© The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW