10 jaar geleden

Morning Afterpil

28/04/2014. Nu kon men lezen dat bij een buitenlandse online-praktijk vrouwen de ‘morning after’ pil zonder raadpleging van een arts kunnen krijgen. Zo kan de zonde zich zelfs onopgemerkt verbreiden …

Het is al erg genoeg dat veel mensen vandaag niet vragen naar God. Een gevolg hiervan is dat ze ook niet geïnteresseerd zijn in Gods gedachten. Ze doen en laten wat zij zelf voor juist achten. Of ze leven in een huwelijk of niet – waarschijnlijk niet, omdat je je anders immers zou moeten binden – ze hebben intiem contact met elkaar. God noemt het hoererij (vgl. 1 Kor. 5:1).

Nu is het weliswaar vandaag de dag wenselijk, en wordt men ook wel gemaand, om “te voorkomen”. Maar sommigen- houden van de sensatie of willen het om andere redenen “zonder” bedrijven. Dan kan misschien eens iets “gebeuren”. God noemt het zo, dat het leven ontstaat uit een bevruchte eicel. Voorheen moest men “abortus plegen”. God noemt dat: moord.

Vandaag de dag mag je het niet eens “abortus” noemen. Er is immers de “Morning After-pil”. Tot nu toe moest je naar de dokter gaan en eventueel luisteren naar een preek die je geweten aansprak – of niet. Echter velen ondervonden dit als niet van toepassing zijnde. Misschien ook gewoon als “gênant”, omdat ze immers niet goed opgelet hadden. Helaas, zulke gedachten-spinsels … Hadden ze maar naar God geluisterd, Die zegt dat seks in het huwelijk behoort (vgl. 1 Kor. 7:9), dan stonden ze aan een betere kant.

Maar nu is het niet eens meer nodig naar de dokter te gaan. Er is de mogelijkheid om de “Morning After-pil” ook online voor te schrijven. Dat gaat natuurlijk niet in Duitsland, dus moet men naar het buitenland, waar dat mogelijk is – het recept wordt direct aan de apotheek naar keuze geleverd.

Niemand komt te weten wat mij is overkomen. Niemand? Echter, er is Iemand die alles ziet. God. Omdat we zo weinig voor God en zo veel voor mensen leven, kunnen ook wij christenen hier afstompen. En zo kunnen we ervoor zorgen dat helemaal niemand het weet. Zelfs onder christenen, kan men nu verbergen, wat men echt aan zonde gedaan heeft.

Maar: “God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten” (Gal. 6:7). Dat moet iedereen weten, die met het leven van een ander speelt en zich het recht aanmatigt, daarover te beslissen. David wilde ook verbergen wat hij gedaan had. Aangezien dat niet werkte, heeft hij de vader vermoord – eenvoudigweg. God laat niet met Zich spotten. In die dagen niet. Vandaag nog steeds niet.

Laat je toch waarschuwen. Het is beter de zonde toe te geven en aan God te belijden, ook aan mensen, en vanaf dat moment een leven met God te leiden, dan na de eerste zonde een veel ergere eraan toe te voegen: moord.

God vergeeft elke zonde. Maar met dat wat we hebben gedaan, moeten we een ​​leven lang verder leven. Denk niet dat je het gewoon van je af kunt schudden. Het zal je in je gedachten, in je dromen, overdag en ’s nachts blijven volgen. Geef de voorkeur aan iemand die je helpt – er is hulp! Ook daarvoor is onze Heer gestorven.

* De Duitse situatie

© Bibelpraxis.de, Manuel Seibel

 

Vertaling: © Frisse Wateren – rm

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW