8 jaar geleden

Mijn vader …

De Amerikaanse christelijke zakenman Hilding Halverson vertelde, dat hij eens op een warme zomerdag bij het raam stond en buiten jongensstemmen hoorde.

Het waren zijn zoon en zijn vrienden die buiten in de tuin zaten en met elkaar spraken. Het was zo’n gesprek met het motto: “Mijn vader is veel sterker dan de jouwe!”

Een jongen hoorde hij met trots zeggen: “Mijn vader kent de burgemeester”.

“O,” zei de ander, “dat is niets! Mijn vader kent de gouverneur van onze staat!”

Halverson, die geamuseerd luisterde, vroeg zich af wat er verder komen zou, toen hij een bekende stem (die van zijn zoon) hoorde: “Dat stelt allemaal niets voor. Mijn vader kent God!”

Halverson vertelde hoe hij met vochtige ogen in zijn werkkamer ging, de deur achter zich dichtdeed en op zijn knieën vroeg: “O God, ik bid dat mijn zoon altijd zal kunnen zeggen: “Mijn vader kent God”.

© Bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW