3 jaar geleden

Met welke materialen bouwen wij?

“Als nu iemand op het fundament bouwt: goud, zilver, kostbare stenen, hout, hooi, stro” (1 Kor. 3:12).

 

a4551.100.jpg

In 1 Korinthe 3 ziet Paulus de gemeente onder het aspect van menselijke verantwoordelijkheid en vergelijkt haar met een gebouw, waaraan wij mensen bouwen (vs. 9). Door zijn prediking van het evangelie had Paulus als een wijs bouwmeester in Korinthe het fundament gelegd (vs. 10). Nu zou het afhangen van hoe de Korinthiërs verder zouden bouwen op dit fundament.

Paulus maakt duidelijk, dat de materialen waarmee men bouwt van cruciaal belang zijn: Hij noemt goud, zilver en kostbare stenen, maar ook hout, hooi en stro.

Goud, zilver en kostbare stenen zijn de materialen, die wij voor de bouw moeten gebruiken. Zij spreken over Christus en Zijn heerlijkheid – kortom, over de gezonde leer van Christus (Titus 1:9; 2:1). We mogen hier denken aan bijbelse waarheden betreffende de Persoon, het werk en de heerlijkheid van de Heer Jezus. Hout, hooi en stro daarentegen zijn slechte bouwmaterialen, die van de nutteloosheid en de waardeloosheid van menselijke heerlijkheid en grootheid spreken. Het zijn materialen, die niet voldoen aan de heilige eisen van God en die zullen verbranden in het vuur (vs. 15).

Goud, zilver en kostbare stenen hebben de volgende gemeenschappelijke eigenschappen:

  • Ze zijn vuurvast: zij voldoen aan de eisen van een heilig en rechtvaardig God.
  • Ze zijn kostbaar: zij spreken van de waarde van de Persoon en het werk van de Heer Jezus, en van de waarde van de christelijke positie waarin wij zijn gebracht.
  • Ze kunnen niet gemaakt worden: Zij zijn uniek en van Goddelijke oorsprong.
  • Het verkrijgen ervan vergt inspanning en tijd: Zij moeten door ons in de Schriften worden gezocht en in geloof in bezit genomen worden.

Voordat men gaat bouwen, moet men weten met welke materialen men wil gaan bouwen. Stel u een metselaar voor, die nog nooit een baksteen in zijn hand heeft gehad. Of een timmerman, die niet weet wat hout is. Onvoorstelbaar! Bijgevolg is het voor ons ook van essentieel belang, dat we weten met welke materialen wij willen bouwen.

Laten wij ons afvragen: Zijn wij vertrouwd met het goud van Gods gerechtigheid, het zilver van de verlossing en de kostbare stenen, ja, met de schoonheden van de Heer Jezus? Kennen wij het beeld van de gezonde woorden en de leer van Christus (2 Tim. 1:13; 2 Joh. 9)? Bewaren wij het aan ons toevertrouwde goede pand door de Heilige Geest die in ons woont (2 Tim. 1:14)? En spreken wij wat overeenkomt met de gezonde leer (Titus 2:1)?

Daniel Melui;© www.bibelpraxis.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW