5 jaar geleden

Mattheüs 8 vers 10 en 15 vers 28

“Voorwaar, Ik zeg u, bij niemand heb Ik zo’n groot geloof in Israël gevonden”.
“O vrouw, uw geloof is groot”.

Groot geloof

Terwijl de Heer Jezus te maken had met het “kleine geloof” van Zijn discipelen, prijst Hij ook twee personen aan voor hun “grote geloof”. Interessant genoeg waren beide niet eens van het volk van Israël. Ze kwamen uit heidense naties: een Romeinse hoofdman en een Syro-Fenicische vrouw (zie Mark. 7:26). Wat is een dan groot geloof in Gods ogen? We hebben de neiging om te denken dat we groot geloof nodig hebben om “bergen te verzetten”. Niet echt. Daar hebben we eigenlijk alleen maar een geloof als een mosterdzaad voor nodig (Matth. 17:19-20).

De Romeinse hoofdman vertelde de Heer Jezus dat hij niet naar zijn huis hoefde te komen om zijn knecht te genezen. Zijn geloof was gebaseerd op het feit dat de hoofdman een ware kennis had van wie de Heer werkelijk was: de Messias, zijn Heer en God. In een tijd en een land waar deze waarheid wijdverspreid was, was het een groot geloof om de waarheid over Christus’ Persoon vast te houden en te belijden.

Toen de Kanaänitische vrouw de Heer volgde en tot Hem riep om haar dochter, zei de Heer tot haar: “Het is niet juist het brood van de kinderen te nemen en het de honden voor te werpen” (Matth. 15:26). Het is niet juist de zegen van de kinderen (de Joden) en het de onreine honden zoals jullie (de heidenen) voor te werpen. Haar eerste antwoord bestond slechts uit twee woorden: “Jawel, Heer”. Zij aanvaardt volledig zijn vonnis en zegt in principe: “U hebt gelijk; Ik heb geen rechten om te claimen. Maar ik doe alleen een beroep op uw genade! Krijgen ook de honden geen kruimels van de tafel?”

Haar grote geloof was gebaseerd op de ware kennis van haar positie voor God, en de genade en barmhartigheid van de Heer waarop ze een beroep deed. Deze twee kenmerken vormen een groot geloof: een ware kennis van de grootsheid van de Heer Jezus en een diepe bevestiging van onze eigen onwaardigheid die alleen kan vertrouwen op Zijn genade die beschikbaar is voor een dergelijk geloof.

Michael Vogelsang, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW