12 maanden geleden

Mattheüs 7 vers 13-14

“Gaat in door de nauwe poort; want wijd <is de poort> en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor binnengaan; hoe nauw is de poort en smal is de weg die naar het leven leidt, en weinigen zijn er weinigen die hem vinden.”

Het christelijk leven wordt vaak voorgesteld als een wedloop. Een enkel schot van het startschot maakt een uitbarsting van energie in de lopers los, en zij gaan de baan op, allemaal met hetzelfde einddoel: de finish. De Heer Jezus herinnert ons eraan dat het parcours waarop wij lopen moeilijk is, en dat elke loper gedisciplineerd moet zijn en gericht op de eindstreep.

Het woord smal betekent “zeer nauw” of “beperkend” en “vernauwend.” Het is een eenbaansweg met zeer afgebakende grenzen. De lopers moeten gefocust blijven op één richting en één doel. Over de rand stappen tijdens het rennen betekent absoluut gevaar.

De Heer Jezus beschreef dit christelijke leven zo: “Als iemand achter Mij wil komen, laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen” (Matth. 16:24).

Op een andere plaats zei Hij: “Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, zijn moeder, zijn vrouw, zijn kinderen, zijn broers en zijn zusters, ja, zelfs ook zijn eigen leven, kan hij Mijn discipel niet zijn” (Luk. 14:26).

Deze verzen beschrijven precies hoe “smal” de weg is! Wij moeten uitsluitend trouw zijn aan de Heer Jezus Christus. Hij moet de eerste plaats in ons hart innemen. Hij moet onze eerste liefde zijn (Openb. 2:4). Wij moeten eerst het Koninkrijk van God zoeken (Matth. 6:33). Dit betekent dat Zijn belangen op de eerste plaats komen en de overhand krijgen over al het andere in ons leven.

De Heer Jezus zei: “weinigen zijn er” die op deze weg lopen. In Lukas 12 vers 32 verwijst Hij naar Zijn volgelingen als een “kleine kudde,” wat betekent “micro” kudde. De christelijke wedloop lopen vereist, dat we ons losmaken van de hoofdstroom. Het kan betekenen, dat je soms het gevoel hebt dat je alleen loopt. Maar we zijn nooit echt alleen. De Heer heeft beloofd ons nooit te begeven of te verlaten!

De Heer zei over de juiste koers: “hoe nauw is de poort en smal is de weg die naar het leven leidt.” De juiste weg is misschien smal en bijna leeg, maar hij leidt naar het leven! Er zijn twee bestemmingen, leven of dood, hemel of hel. Het lopen van de juiste race zal ons leiden naar het eeuwige leven! Maar we moeten begrijpen, dat eeuwig leven niet alleen een bestemming is. Het is een kwaliteit van leven die we nu leven, gebaseerd op een persoonlijke band met God de Vader en Zijn Zoon, Jezus Christus! (Joh. 17:3)

Het is niet de populaire weg. Het is ver van de populaire weg. Het vereist, dat wij volgen met heel ons hart, heel onze ziel en al onze kracht (Matth. 22:37). Maar de Heer heeft beloofd ons in de wedloop te leiden door de Heilige Geest (1 Kor. 2:14-16), die ons de richting zal blijven wijzen waarin wij moeten lopen en ons de prijs aan het einde van de wedloop, de Heer Jezus Christus, voor ogen zal houden.

De Heer Jezus Christus is de nauwe poort waardoor wij binnengaan. Hij zei: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.” (Joh. 10:9)

Hij is de prijs aan het einde van de wedloop. Paulus kon zeggen: “Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben [1]; maar ik jaag ernaar, of ik het ook mocht grijpen, omdat ik door Christus <Jezus> ook begrepen ben. Broeders, ik houd het er niet voor, het zelf gegrepen te hebben, maar één ding [doe ik]: terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek naar wat vóór is, jaag ik in de richting van [het] doel naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus” (Fil. 3:12-14).

Als je vandaag de wedloop loopt, hou je ogen gericht op de Heer Jezus. Ren met volharding en geduld. Stop niet met lopen totdat je over de finish bent!

 

NOOT:
1. Of ‘tot volmaaktheid gekomen ben.’

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW