8 jaar geleden

Mattheüs 27 vers 51

“En zie, het voorhangsel van het tempelhuis scheurde van boven naar beneden in tweeën; en de aarde beefde en de rotsen scheurden” (Matth. 27:51).

De voorhang van de tempel dat het heilige van het heilige der heiligen afzonderde, scheurde op het moment toen de Heer Jezus Zijn werk op het kruis volbracht. De drie uren van duisternis, waarin de Heer het oordeel van God in onze plaats droeg, waren voorbij en met een luide stem gaf Hij Zijn geest over in de handen van Zijn Vader.

Het scheuren van de voorhang van boven naar beneden was God’s eerste antwoord na Zijn stilzwijgen gedurende de drie uren van duisternis. Zelfs toen de aarde beefde en de rotsen scheurden, presenteerde het scheuren van de voorhang een getuigenis van blijvende betekenis.

God is bekwaam om de dood van Christus volmaakt te waarderen, en nu nodigt Hij alle gelovigen uit om in Zijn tegenwoordigheid te komen en de omvang van dat werk te beschouwen. Onze bekwaamheid om het te begrijpen is wel beperkt. Maar dat is niet wat de aanbidder bezighoudt maar de volmaaktheid van het offer en het bewustzijn in God’s tegenwoordigheid te zijn.

Het voorhangsel voor God’s heilige plaats {het heilige der heiligen – vertaler} bestaat uit blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen, die de verschillende aspecten van de heerlijkheid van de Heer Jezus als Mens voorstellen. Niemand minder dan Hij gaf Zijn leven over om de weg te openen naar de heilige plaats door Zijn bloed “… langs [de] nieuwe en levende weg die Hij ons heeft ingewijd door door het voorhangsel heen, dat is Zijn vlees …” (Hebr. 10:20). Zonde maakte scheiding tussen God en ons, maar de dood van de enige Heilige gaf ons de toegang in de heilige plaats. Hoe groot is dat! Maken we allemaal gebruik van de mogelijkheid die het ons biedt om te aanbidden?

De voorhang is gescheurd, de hemel is nu open;
het leven in het licht is thans ons eeuwig lot.
De toorn, die op ons was, is op U aangelopen;
Uw liefde is groot, o Lam van God!
Lied 55 vers 3, Geestelijke Liederen

U hebt tot in de dood geleden
aan het kruis, aan het kruis;
de voorhang scheurde tot beneden
door het kruis, door het kruis.
Wij mogen vrij naar binnen gaan,
voor God in ’t heiligdom nu staan,
want Hij nam heel Uw offer aan,
aan het kruis, aan het kruis.
Lied 187 vers 2, Geestelijke Liederen

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW