1 jaar geleden

Mattheüs 2 vers 11 (3)

“… en zij openden hun schatten en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre.”

De geschenken van de wijzen – mirre

 

Mirre is een gomhars dat wordt gewonnen uit een plant die in Arabië groeit. Het werd gebruikt als parfum en werd vooral gebruikt bij het balsemen van de doden. Interessant is dat de gom aan de plant verschijnt in de vorm van traanvormige druppels wanneer het verhardt tot hars. Mirre wordt vaak in verband gebracht met de dood, en in de Schrift is het een symbool voor lijden en dood. Het Griekse woord voor mirre is “smurna,” waarvan de naam van de vervolgde kerk, Smyrna, is afgeleid. Deze gemeente werd vermaand niet te vrezen voor wat zij zou ondergaan en trouw te blijven tot in de dood (Openb. 2:10).

De eerste vermelding van mirre in de Bijbel is te vinden in Genesis 37 vers 25. Het was een van de voorwerpen die werden vervoerd door de karavaan van Ismaëlieten die Jozef als slaaf kochten en hem naar Egypte droegen. Hoe treffend is het dat mirre voor het eerst wordt genoemd in verband met Jozef, die door zijn broers werd gehaat en verworpen en voor twintig zilverlingen werd verkocht! Wat een beeld van onze Heer!

Toen onze Heer Jezus aan het kruis hing, werd Hem mirre aangeboden die vermengd was met wijn (als verdoving), maar Hij weigerde het (Mark. 15:23). Toen Nicodémus kwam om het lichaam van de Heer van het kruis te halen, bracht hij een honderd pond “mengsel van mirre en aloë” (Joh. 19:39) mee voor de begrafenis van Christus (Joh. 19:39). Het profetisch eerbetoon van de wijzen gaf duidelijk aan, dat Hij zou lijden en sterven! Salomo beschreef het verlangen van de Bruidegom: “Ik zal gaan naar de berg van mirre en naar de berg van wierook.” Wat een prachtig beeld schetst deze berg mirre voor ons: Christus’ aanwezigheid bij ons in het gedachtenisfeest tot aan Zijn wederkomst, “tot de wind van de dag opsteekt” ( Hoogl. 4:6). De eerste actie van de wijzen bij het zien van Christus was, dat zij “neervielen en Hem aanbaden”. Dit is ook ons voorrecht!

 

The Good Seed; Brian Reynolds

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW