2 jaar geleden

Mattheüs 2 vers 11 (2)

“… en zij openden hun schatten en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre.”

 

De geschenken van de wijzen – wierook

 

“Eerste vermeldingen”” in de Bijbel zijn belangrijk en de eerste vermelding van wierook vinden we in Exodus 30 vers 34, waar we zien dat het een van de ingrediënten was van het allerheiligste wierook. Deze wierook mocht alleen gebruikt worden in de tabernakel, later in de tempel. Het was uitsluitend voor de Here, zoals er geschreven staat: “Ieder die iets dergelijks maakt om eraan te ruiken, moet uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten” (Ex. 30:38). Het was alleen voor het welbehagen van de Heer, opdat Hij het zou ruiken en niemand anders. Het heilige reukwerk heel fijn gewreven worden, een type van de volmaaktheid van Christus. Over deze beschrijving van de wierook heeft C. H. Mackintosh geschreven: <Elk kenmerk van morele voortreffelijkheid vond zijn juiste plaats en juiste verhouding in Christus. Geen enkele eigenschap verdrong of mengde zich ooit met een andere; alles was tezamen getemperd, zuiver en heilig, en verspreidde een geur zó welriekend, dat niemand anders dan God het kon waarderen.>

Wierook werd ook geofferd bij het graanoffer, dat een bekend type is van de heilige, zondeloze, Mensheid van onze Heer Jezus Christus (Lev. 2:1-2; “spijsoffer” KJV; “offerande” – JND). Dit zou boekdelen moeten spreken voor iedere geestelijke geest. Het was vergelijkbaar met het heilige reukwerk, want in het graanoffer moest “alle wierook” een “aangename geur” voor de Heer zijn. De betekenis van de wierook in verband met het graanoffer is dan duidelijk: alles wat de Heer Jezus als Mens in deze wereld deed, was voor het welbehagen van God.

Toen de wijzen de gave van wierook aanboden, hadden zij misschien niet de geestelijke kennis van de dingen die wij zojuist hebben overwogen, niettemin werden zij zeker door God geleid. Deze goddelijke Koning zou opgroeien tot een heilige Mensheid en elke beweging van Hem zou een lieflijke geur voor God zijn.

 

The Good Seed; Brian Reynolds

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW