2 jaar geleden

Mattheüs 2 vers 11 (1)

“… en zij openden hun schatten en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre.”

 

De geschenken van de wijzen – goud

 

De Bijbel vertelt ons niet hoeveel wijzen er naar Jeruzalem kwamen op zoek naar het kindje “de Koning der Joden.” De overlevering zegt dat het er drie waren, waarschijnlijk gebaseerd op het feit dat er drie verschillende geschenken werden aangeboden. Het is echter zeer waarschijnlijk, dat het er meer dan drie waren; mogelijk vergezeld van een grote reisgezelschap.

Dit door God bestuurde bezoek van heidenen uit het Oosten was een gedeeltelijke vervulling van de profetie en een voorbode van wat nog komen zou. Jesaja profeteerde aan Israël dat “… het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen. Een menigte kamelen zal u bedekken … goud en wierook zullen zij aandragen …” (Jes. 60:5-6). Jesaja’s profetie ziet op de duizendjarige heerschappij van Christus, wanneer de heidenen zullen komen om Hem te aanbidden. De wijzen in Mattheüs waren voorlopers van de heidenen die op die dag de Koning in Jeruzalem zullen aanbidden (Zach. 14:16).

In het evangelie van Matteüs wordt Christus vooral voorgesteld als de Koning der Joden. Dit verklaart de betekenis van het geschenk van de magiërs, want goud staat voor koningschap. Het werd op grote schaal gebruikt in Salomo’s tempel en het kenmerkte zijn koninkrijk (1 Kon. 10:14-21). Goud vertegenwoordigt ook het goddelijke en zo zien we, dat de koning die in het evangelie van Mattheüs geboren werd, Immanuël wordt genoemd, “God met ons.” De wijzen wensten Degene te zien die “geboren is als Koning der Joden” (Matth. 2:2). Wanneer een mannelijk kind in een koninklijke familie wordt geboren, wordt hij als prins geboren, maar de Heer Jezus werd “als koning geboren”. Herodes, de bedrieglijke koning, samen met de stad Jeruzalem, waren verontrust over het nieuws van Zijn geboorte. Heel Jeruzalem was opnieuw in beroering, toen Hij tegen het einde van het evangelie officieel als zijn koning werd voorgesteld (Matth. 21:5,10). Waarlijk, de wijzen werden door God onderwezen toen zij deze goddelijke Koning een geschenk van goud gaven en Hem aanbaden.

 

The Good Seed; Brian Reynolds

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW