9 jaar geleden

Markus 5 vers 33

“De vrouw nu, bang en bevend, daar zij wist wat er met haar was gebeurd, kwam en viel voor Hem neer en zei Hem de hele waarheid”.

“Uw geloof heeft u behouden” (5)

De vrouw had de vraag van Jezus wie Hem aangeraakt had, gehoord. En zij zag de uitdrukking op Zijn gezicht hoe Hij zoekend om Zich heen keek, een blik vol van goedheid en genade. Zo vond zij de kracht om haar terughoudendheid te overwinnen.

Ze was nog steeds vol van “angst en beving”. Dit bewijst de noodzaak van deze ontmoeting met de Zoon van God. Alleen door een openhartig gesprek met de Heer kon haar hart en geweten waarlijk vrij en vreugdevol worden. Alleen dan zouden angst en schaamte betreffende haar ziekte en onreinheid verdwijnen.

De vrouw viel aan de voeten van Jezus en beleed voor alle toeschouwers aan de Zoon van God dat zij was genezen. Dan vertelt zij Hem “de hele waarheid”. Zij vertelt Hem de hele geschiedenis van haar problemen:

  • vanaf het begin van haar ziekte;
  • van de vergeefse pogingen van de artsen;
  • van haar hopeloosheid en isolement;
  • van het vertrouwen dat ze had toen ze hoorde van Jezus;
  • en hoe zij naar Hem toe kwam door de menigte om Zijn kleed aan te raken.

Het gaan naar Jezus en Hem “de hele waarheid” vertellen. Dat is van fundamenteel belang! Het is de weg van ellende naar geluk. Koning David heeft dat ook ervaren. Hij had gezondigd en poogde zijn wandaden te verbergen. Maar hoe langer hij zweeg over zijn zonden, des te zwaarder werd het, mentaal en fysiek. Maar toen hij zijn zonden voor de Heer beleed, ervoer hij de vergeving van God (zie Psalm 32).

Wordt vervolgd.

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW