7 jaar geleden

Markus 10 vers 49

“En Jezus bleef staan en zei: Roept hem”.

In deze geschiedenis loopt de Heer Jezus Jericho uit. En langs de weg staat een blinde man: Bartimeus heet hij. En die roept Jezus. Sommigen van de mensen om hem heen zeiden dat hij moest stoppen met roepen, maar hij ging door. En het werd beloond, want Jezus stopt en roept hem bij Zich. En dan zien we dat Jezus aan hem vraagt: Wat wilt u dat Ik doen zal? (Mark. 10:51). En Bartimeus wilde maar één ding: Weer kunnen kijken. En de Heer Jezus zag het geloof van hem en zo werd Bartimeus weer ziende, en volgde de Heer Jezus op zijn weg hier beneden.

Mooi stukje waar we praktische lessen uit kunnen halen. We lezen in de dagtekst dat Jezus bleef staan en Bartimeus roept. Ook op dit moment roept Hij. Hij roept u, en mij. We lezen in Mattheus 11 vers 28: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven”.  Hij geeft ware rust, innerlijke rust. Zoekt u rust, in deze wereld? Bij mensen zult u het niet vinden. Echte ware rust kunt u krijgen bij de Heer Jezus. Maar dan moeten we Hem aanroepen. Zoals hier de blinde bedelaar het ook deed. En dan vraagt de Heer ook aan ons: Wat wilt u dat Ik doen zal? Willen we net als de blinde weer kunnen zien? Dan moeten we in de Heer Jezus geloven, en in Zijn reddingswerk op het kruis van Golgotha. En als u dat al gelooft, mag u al uw lasten Hem zeggen in gebed, en dan zal Hij ware rust geven. En uiteindelijk mogen we Hem volgen op de weg hier beneden.

Jorim Kranenborg

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW