18 jaar geleden

Maria Magdalena

Mijn Heer ging heen in donkere nacht

zo helemaal alleen

geen mens had dit toch ooit verwacht

de Zoon van God ging heen …

 

Volkomen leeg is nu mijn hart

vervuld met smart en leed

zo denkt Maria als zij ’t zwart

van “t graf ziet en zij weet …

 

Nu is ’t voorbij, Hij is niet daar

Mijn Heer, Hij is nu weg

nu is het voor mij veel te zwaar

zonder Hem, zonder Hem, o zeg …

 

Mijn Heer ging in die nacht alleen

om mij te redden zeg

om in mijn leven in te trĂȘen

daarom ging Hij die weg …

 

Het waren juist mijn zonden Heer

die U daarheen deed gaan

naar Golgotha om daar dan weer

de weg naar God te baan …

 

Het loon der zonde droeg U Heer

daar op het houten kruis,

gelukkig kom ik daardoor weer

voor eeuwig in Vaders Huis …

 

Want U bleef toen niet in het graf

de dood hield U niet vast

Maria, zei U, en zij mag

verlost zijn van haar last …

 

Rabboeni, Meester, is mijn woord

tot U, die voor mij stierf,

opstond, dat heb ik nu gehoord

verlossing mij verwierf …

 

O, Heer, U bleef toch niet alleen

Uw dood bracht vruchten voort

nu zijn er vele levende steen,

met leven door Uw Woord!

 

 

RimAli

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW