2 jaar geleden

Lukas 6 vers 46; Johannes 20 vers 28

“En waarom noemt u Mij Heer, Heer, en doet niet wat Ik zeg?”
“Thomas antwoordde en zei tot Hem: Mijn Heer en Mijn God!”

De meeste landen in de wereld zijn tegenwoordig republieken, maar er zijn nog enkele landen met een koning of koningin als staatshoofd. Deze landen zijn echter meestal parlementaire monarchieën. Dat betekent, dat de koning de titel van een vorst draagt, maar hij is niet langer de echte heerser. Hij heeft slechts een geringe invloed op de staatszaken en vervult voornamelijk vertegenwoordigende taken.

Wie zich christen noemt, belijdt Jezus Christus als de door God gezonden Verlosser en Heer. Dus rijst de vraag: laten wij de Heer Jezus werkelijk heersen over ons leven? Zijn wij geïnteresseerd in Zijn wil en voeren wij uit wat Zijn Woord ons zegt? Of zien wij in de Zoon van God slechts een voorbeeldige Persoon en sieren wij ons daarom met Zijn Naam, hoewel wij onze beslissingen onafhankelijk van Hem nemen, omdat wij onafhankelijk willen zijn?

In de geschiedenis van de wereld zijn er veel tirannen geweest. Dat niemand onder het despotisme van een tiran wil staan is duidelijk. Maar als schepselen van God zijn wij afhankelijke wezens. Ons leven zal niet kunnen slagen in onafhankelijkheid van God en Christus.

Toen de apostel Thomas in blijde verwondering tot Jezus zei: “Mijn Heer en mijn God!” had hij zojuist de opgestane Christus ontmoet en de nagelafdrukken in Zijn handen en de wonde in Zijn zijde gezien. Aan zulk een Heer, die geen willekeurige eisen stelt, maar zich uit liefde voor ons heeft gegeven, kunnen wij de zorg voor ons leven zonder aarzelen overgeven. 

 

The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW