7 maanden geleden

Lukas 23 vers 42 en 43

“En hij zei: Jezus, denk aan mij, wanneer U in uw koninkrijk komt. En Hij zei tot hem: vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn.”

In mijn beroep had ik vaak te maken met een hoge ambtenaar die een bewonderaar was van de Franse redenaar en schrijver Bossuet1. Die ambtenaar stelde de hoogste eisen aan de taalkundige stijl van zijn secretaressen. Op een dag ergerde hij zich aan een zwakke stijl in een brief en mopperde over “deze laatste generatie die Bossuet nooit heeft gelezen.”

Toen vroeg hij me of ik ooit iets van de grote redenaar had gelezen. Van mijn eindexamen kende ik zijn “Preek over de dood” en ik citeerde wat Bossuet over het vers van vandaag had geschreven.

Vandaag – wat een snelheid!
Zult u – wat een zekerheid!
Met mij – wat een gemeenschap!
In het paradijs – wat een geluk!

Het was een goede gelegenheid om van gedachten te wisselen over deze tekst uit het evangelie. Het gaat over twee mensen die beiden gekruisigd werden. De ene, Jezus Christus, hing daar in absolute onschuld. De ander was een misdadiger die wist, dat zijn vonnis rechtvaardig was. Eerst had hij, net als de omstanders, Jezus geminacht. Maar toen besefte hij, dat de man aan zijn zijde de beloofde Messias was. En zo nam hij zijn toevlucht tot Zijn genade.

Het antwoord van Jezus ging veel verder dan zijn verzoek. Hij beloofde hem, dat hij diezelfde dag met Hem in het paradijs zou zijn. Dat betekent in eeuwige gemeenschap met God.

Hoe eenvoudig! Slechts twee vonnissen werden uitgewisseld, en de veroordeelde kreeg de zekerheid van eeuwig geluk!

 

NOOT:
1. Jacques-Bénigne Bossuet (Dijon, 27 september 1627 – Parijs, 12 april 1704) was een Frans bischop en schrijver, vooral bekend vanwege zijn preken (“sermons”) en lijkredes (“Oraisons Funèbres”).

Wilt u ook niet deel hebben aan dit eeuwig geluk?

© The Good seed

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW