6 jaar geleden

Lukas 10 vers 29

“Hij wilde zichzelf echter rechtvaardigen en zei tot Jezus: Wie is mijn naaste?”

Toen voor het eerst een wetgeleerde deze vraag stelde, met als doel Jezus schaakmat te zetten, resulteerde deze vraag in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waar “mijn naaste” wordt afgebeeld als een slachtoffer van een wrede overval, een persoon in ernstige problemen, die hulp nodig heeft. 

Als je deze gelijkenis leest in Lukas 10 vers 25-37, let dan op de verschillende reacties van mensen die het slachtoffer hebben ontmoet – reacties die getrouw de onze weerspiegelen.

Voor de dieven die hem beroofden, was hij een slachtoffer om uit te buiten. Ze beschouwden hem niet als een persoon, maar als een ding. Voor zulke mensen (van wie de meesten geen letterlijke dieven zijn) bestaan andere mensen alleen om hun eigen grillen en lusten te bevredigen. Ze weten hoe zij andere mensen moeten benaderen om hen te gebruiken, maar weten niets van echte vriendschap.

Voor de priester en de Leviet die langs de overkant liepen, was de behoeftige naaste een last om te vermijden. Deze mannen waren experts op het gebied van religie en rituelen, maar hadden geen tijd om betrokken te raken bij de problemen van anderen.

Voor de wetgeleerde die de vraag oorspronkelijk stelde, was het slachtoffer een interessant geval om te bestuderen. Zijn hedendaagse neven en nichten vormen comités, houden seminars en nemen resoluties aan. Ondertussen, op de weg naar Jericho, blijft het slachtoffer halfdood achter.

In de barmhartige Samaritaan wordt een naaste voorgesteld die iemand liefheeft en helpt, ongeacht de kosten. Hij kwam naar de plaats waar de arme stakker was … geslagen en bloedend. Hij hield van hem, verbond zijn wonden en bracht hem naar een plaats waar hij verdere zorg kon ontvangen. Hij zette hem zelfs op zijn eigen rijdier, wat betekende dat hij zelf moest lopen.

Jezus Christus is die barmhartige Samaritaan Die kwam naar de plaats, wij ons in wanhopige nood bevonden en Die aan de nood tegemoet kwam. Zijn doel nu is om de wereld te vullen met mensen zoals Hijzelf. Zijn wij onder hen?

Grant W. Steidl © The Lords is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW