3 jaar geleden

Psalm 116 vers 15

“Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen” (Ps. 116:15).

 

Over: Psalm 116 vers 15; 1 Korinthe 15 vers 54

 

Tot op de dag van vandaag, zijn mensen bang voor de dood. Ook voor de gelovigen heeft de dood iets bedreigends. Maar in tegenstelling tot de ongelovigen weet de gelovige wat hem na de dood te wachten staat: hij zal voor eeuwig zijn, waar zijn Heer en Verlosser nu al is – in de stralende heerlijkheid van de hemel. Voor de gelovige is de dood niet het slotakkoord, maar de opmaat tot een nooit eindigende gelukzaligheid. Wat in de ogen van de mensen een beschamende nederlaag lijkt, is in de ogen van de Heer een glorierijke overwinning (1 Kor. 15:54).

Wie zijn “Zijn gunstelingen”? Zij zijn het die de Heer Jezus heeft gekocht met Zijn eigen kostbaar bloed. Zij zijn onafscheidelijk van Hem en behoren Hem toe. Zij worden door godsvrucht, genade en goedheid gekenmerkt. Hun vertrek van deze aarde is kostbaar in Zijn ogen. Hoe ziet Hij uit naar het moment waarop Hij Zijn geliefden tot Zich kan nemen in heerlijkheid! Dan zullen zij voor altijd in Zijn nabijheid zijn, genietend van Zijn onbelemmerde gemeenschap.

Het leven op deze aarde is kostbaar in de ogen van de mensen. Ze doen alles om het te verlengen. Maar de dood van Zijn gunstelingen is kostbaar in de ogen van de Heer. Wanneer Zijn wegen van opvoeding met de Zijnen zijn voltooid, wanneer hun dienst op aarde is beëindigd, wanneer de vrucht van de Geest in hen is gerijpt, dan heeft Hij er behagen in hen tot Zich te nemen in de hemelse heerlijkheid. Zij zijn als bloemen die Hij heeft gekoesterd en verzorgd, en die Hij uiteindelijk tot Zich zal nemen in de hemel om er tot in alle eeuwigheid van te genieten. Elke bloem zal Zijn heerlijkheid versterken en een geur verspreiden die tot verheerlijking is van God de Vader.

Ja, Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen!

 

Daniel Melui

Online in het Duits sinds 14.06.2021

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW