8 jaar geleden

Johannes 8 vers 34

Slaaf of vrije

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde”.

Waarschijnlijk heeft niemand van de lezers ooit een slaaf gezien. In de moderne verklaring van de rechten van de mens is slavernij onwettig verklaard. Maar toch zijn er nog talloze slachtoffers van dwangarbeid en is er ook  nog sprake van mensenhandel.

God schiep de mens “naar Zijn beeld” (Gen. 1:27). Is er niet een groter degradatie denkbaar dan onder de willekeur van een ander te zijn? Denk aan de wreedheden waaraan goedkope arbeidskrachten over het algemeen werden blootgesteld. Goedkoper dan dieren, werden ze dienovereenkomstig behandeld. Zelfs slaven die goede meesters hadden, voelden het ontbreken van hun vrijheid terdege. Wat een opluchting en vreugde was er toen ze werden bevrijd!

Kunnen we naar waarheid zeggen dat er vandaag geen slavernij is in onze westerse democratieën? Volgens de woorden van Jezus Christus, is iedereen die de zonde doet een slaaf van de ergste meester die ooit heeft bestaan: de zonde en de duivel die de mensen haat en hen steeds verder naar de ondergang drijft.

Is er enige hoop voor zulke slaven die lijden onder de heerschappij van de zonde? Inderdaad dat is er! Het goede nieuws van Jezus Christus verkondigt vrijheid voor hen! Christus heeft de duivel overwonnen door Zijn dood. Niemand moet de zonde en de duivel nog langer dienen. Wie dat doet, blijft vrijwillig in slavernij  en kent niet de vreugde van de echte vrijheid.

Wie zich tot God van zijn zonden bekeert en gelooft in Jezus Christus, is waarlijk verlost en ervaart de bevrijding, en leidt een vreugdevol leven en kent de eeuwige verlossing.

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW