5 jaar geleden

Johannes 8 vers 12

“Jezus dan sprak … en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben”.

Een getuigenis uit Oost-Azië

<<Op mijn middelbare school heb ik veel nagedacht over de belangrijke vraag van het leven. Mijn ouders hadden veel van me gehouden, maar ik leed omdat ik geen zin en geen doel in mijn leven zag. Daarnaast had ik vaak gezien hoe jongeren in een verdorven leven gleden ondanks hun goede opvoeding.

<<Lange tijd probeerde ik een manier te vinden om verleidingen en zondige neigingen onder controle te houden. En hoewel ik nog zo jong was, de vraag wat op de dood volgde, liet me niet met rust.

<<Het boeddhisme slaagde er niet in om mij aan te spreken, omdat het alleen over de toekomst sprak en geen antwoord voor het heden had. Het confucianisme daarentegen handelde over het heden en liet geen hoop open voor de toekomst. Dus verwierp ik deze twee religies. Het christelijk geloof biedt antwoorden met betrekking tot het heden en de toekomst, maar ik was erover sterk bevooroordeeld, omdat het mij een westerse religie leek te zijn, die vreemd was aan onze cultuur.

<<Toen ik achttien was, trok God me naar Hem toe. Toen ik op een avond alleen in mijn kamer was, werd me duidelijk hoe onterecht mijn vooroordeel over de Bijbel was. Ik knielde neer en beleed mijn zonden aan God. Die avond ontving ik de Here Jezus in mijn leven. Dat heeft alles voor mij veranderd. Ik vond vrijheid en geluk.

<<Mijn latere leven verliep niet soepel. Omdat ik vanwege mijn geloof gevangen genomen werd en verbannen. Maar ik kan getuigen dat God altijd trouw is gebleven >>

The Good Seed

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW