3 jaar geleden

Johannes 5 vers 24

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie Mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gevonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in [het] oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven.”

 

In het uitgestrekte wandelgebied rond het vakantieoord waar we verbleven, ontmoetten we een lokale dame. Zij wilde enkele meditatieve uren doorbrengen in de stilte van de natuur. Ons gesprek ging al gauw over Jezus Christus, de Zoon van God. Met vreugde vertelde zij ons welk een steun haar geloof haar leven heeft gegeven.

Mijn vrouw en ik herkenden duidelijk, dat zij de Heer Jezus oprecht liefhad, hoewel er enige onzekerheid merkbaar was over haar eeuwig heil. Daarom vroegen wij haar of zij werkelijk zeker was de eeuwige heerlijkheid na dit leven binnen te gaan. “Ik hoop het,” was haar antwoord.

De uitspraken van de Heer Jezus Christus zelf en de brieven in het Nieuwe Testament laten geen enkele twijfel bestaan over het eeuwig heil van de gelovigen. Voortdurend vinden wij de verzekering dat christenen die hun zonden hebben beleden en in Hem en Zijn verzoenend offer geloven, reeds hier op aarde absoluut zeker kunnen zijn van hun verlossing en zich daarover kunnen verheugen.

We vestigden de aandacht van de dame op deze bijbelteksten. De verwijzingen naar de Bijbel deden haar goed. Zij was er niet zo goed mee vertrouwd, maar zij voelde duidelijk de versterkende kracht van het Woord van God. Wij noemden de bemoedigende woorden van de apostel Petrus: “… en weest als pasgeboren kinderen zeer begerig naar de onvervalste, redelijke melk [van het Woord}” (1 Petr. 2:2 – Voorhoeve Vertaling 4e druk). Deze illustratie van de voedende en versterkende werking van het Woord van God was meteen duidelijk voor haar als moeder en grootmoeder.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW