15 jaar geleden

Johannes 19:42 ; Jesaja 53:9

Toen de Heer Jezus Zijn leven aan het kruis had overgegeven, stond God niet toe dat de mensen met Zijn lichaam verder naar eigen goeddunken handelden. Aan het kruis liet Hij toe dat zij Zijn Zoon de plaats tussen twee misdadigers gaven; maar nu was het werk volbracht en God waakte erover dat de mensen niet verder gingen dan Zijn plan toeliet.

Is het niet opvallend hoe volledig verschillend de redenen zijn die Gods Woord in onze verzen noemt? Maar daarin ligt een diepere betekenis: het profetische vers verkondigde meer dan 700 jaar vóór het kruis door de Geest het doel van God. Dit vormt als het ware de achtergrond, terwijl de evangelist het zichtbare verloop van de dingen schildert.

Hoe groot is onze God! Een beetje haast vanwege de naderende sabbat en de gunstige ligging van het graf – zo weinig is genoeg in Zijn hand om de mensen te sturen en Zijn plannen te verwerkelijken. Hoe soeverein, hoe groots bewerkt Hij met geringe middelen grote dingen om Zijn Zoon de waardering te geven, dat “geen bedrog in Zijn mond is geweest”!

En wat voor troost ligt hierin ook voor ons leven dat ons vaak zo gewoon toeschijnt, zo zonder hoogtepunten! Hoe vaak hebben de eenvoudigste, alledaagse dingen een doel in de hand van onze God en Vader!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW