7 jaar geleden

Johannes 15 vers 15

“Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader heb gehoord, bekend gemaakt heb”.

Veel Christenen weten waarvan zij verlost zijn, maar hebben niet geleerd waarom. Voor hen is het ruim voldoende dat ze verzekerd zijn van hun redding in Christus. Maar moet het niet ook hun doel zijn om alle gevolgen eveneens net zo goed te kennen? We moeten niet alleen weten dat we geschikt zijn om het huis van de Vader in te gaan, maar we zouden ons ook moeten verheugen in alle voorrechten die gepaard gaan met onze huidige glorieuze positie (verg. 2 Petr. 1:3).

God heeft ons een toekomst gegeven, gevuld met Zijn plannen, in de heerlijkheid van Christus en de gemeente. Een studie van deze plannen zal onze harten zo vullen, dat we gemeenschappelijke gedachten met Hem hebben. En dat is precies een van Gods bedoelingen in het geven van profetie aan ons. Hij geeft het ons als Zijn vrienden om ons deelgenoten te maken van Zijn gevoelens (Joh. 15:15; Ef. 1:9; Gen. 18:17). Kon Hij ons een groter bewijs van Zijn liefde en vertrouwen geven dan dit?

Het menselijk hart vraagt een voorwerp waarmee het zich bezig kan houden. Iemand kan niet handelen met het oog op de toekomst als zijn hart er niet mee bezig is. En tenzij we het doel van Gods geschenken aan ons voor ogen hebben, zal iets anders ons bezighouden. Onze hele wandel zal er door gekenmerkt worden.

Wanneer het hart van de Christen gevuld is met de toekomst, en hij begrijpt dat de gemeente geroepen is om deelgenoot te zijn van de hemelse heerlijkheid, wat zou dat voor resultaat hebben, denkt u? Het kan niet iets anders zijn dan dat hij wil leven als een vreemdeling en pelgrim. Wanneer een Christen niet bezig is met de toekomst, zullen zijn gedachten met het tegenwoordige bezig zijn en zijn visie op het leven zal daarmee in overeenstemming zijn. Hij wil dan uitzien naar geluk in aardse dingen. Hoeveel oudere Christenen, in plaats van zich in te spannen om zielen te winnen voor de eeuwigheid, spenderen al hun krachten om te pogen om deze wereld te verbeteren – een wereld die haar uiterste verdorvenheid bewezen heeft, toen het de Zoon van God verwierp!

H.L. Heijkoop, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW