9 jaar geleden

Johannes 15 vers 13

“Niemand heeft groter liefde dan deze, dat iemand zijn leven aflegt voor zijn vrienden” (Joh. 15:13).

In januari 2011 werd de Australische staat Queensland getroffen door een enorme regenstorm en grote overstromingen. Een onophoudelijke stortbui veroorzaakte dat vele rivieren buiten hun oevers traden en veranderden in razende watervloeden.

Op 10 januari van dat jaar reed de 43 jaar oude Donna Rice met haar twee zonen Jordan (13 jr.) en Blake (10 jr.) in de auto, toen zij plotseling omringd werden door het kolkende water en niet in staat waren zichzelf te redden.

Een behulpzaam persoon probeerde de passagiers te redden. Jordan was de eerste die eruit getrokken kon worden, maar hij bleef volhouden dat eerst zijn jongere broer gered moest worden. Net toen Jake in veiligheid gebracht was trof een andere vloedgolf de auto. Jordan en zijn moeder verdronken in het kolkende water.

Wereldwijd was in de kranten de kop te lezen: “Jordan gaf zijn leven voor zijn broer”. In voorgaande jaren had Jordan ook al op verschillende wijzen laten zien hoe veel hij van zijn broer hield. Maar zijn leven voor hem afleggen was wel het grootste bewijs van zijn liefde.

Herinnert deze gebeurtenis ons niet aan Jezus Christus, de Goede Herder. Hij gaf Zijn leven voor u en mij. Hij liet Zichzelf kruisigen, ging in de dood om onze schuld te verzoenen. Toen Hij in diepe nood het uitriep, was er geen redder voor Hem. Hij werd gemotiveerd door Zijn ondoorgrondelijke liefde dat niet uitgeblust kon worden door vele wateren (vgl. Joh. 10:11; Ps. 22:3-6; Hoogl. 8:6,7).

Hij gaf Zijn leven voor ons. Nu is Zijn hand naar ons uitgestrekt om ons te redden. Wij hoeven enkel deze vast te grijpen in geloof.

© The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW