8 maanden geleden

Johannes 15 (7)

Johannes 15 vers 6:
“Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen als de rank en verdort; en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij verbranden.” 

Hoe voorkomen we het onvruchtbaar zijn?

Een rank die aan de wijnstok vastzit, kan verdorren en onbruikbaar worden voor de wijnbouwer. Het sap van de wijnstok bereikt de rank niet en de rank verliest zijn vitaliteit en begint te verwelken. De redenen voor verwelking kunnen een breuk ergens in de rank, ziekte of insecten zijn die de rank hebben geïnfecteerd.

We hebben deze verdorde rank bekeken als een beeld van een valse belijder die eerst een geloofsbelijdenis aflegt maar terug de wereld in gaat. In de context van Johannes 15 spreekt de Heer tot zijn discipelen over vrucht dragen, niet over redding. De Heer had hen ook verteld dat ze rein waren en in Hem, wat wees op ware gelovigen.

Ik wil hier een toepassing maken. De gedachte hier in Johannes 15 is vrucht dragen tot eer van God. Maar hier in vers 6 wordt iemand die geen vrucht draagt ons voorgesteld.

Lot is een beeld van zo’n rank. Eerst sloeg hij zijn tent op in de richting van Sodom, een beeld van een laaghangende rank die op de grond eindigt. Vervolgens lezen we over hem in de poorten van Sodom, wat betekent, dat hij een prominent lid van de gemeenschap was geworden, maar we lezen niet, dat hij daar veel vrucht droeg.

In Sodom zien we Lot als een dorre rank. Toen hij probeerde te getuigen tegen zijn schoonzonen, namen zij hem niet serieus (Gen. 19:14). Hij was een kale rank geworden zonder vrucht en zonder uiterlijk getuigenis bij zijn naasten! Maar in 2 Petrus 2 vers 8 lezen we over Lot: “… want deze rechtvaardige heeft, toen hij in hun midden woonde, dag aan dag [zijn] rechtvaardige ziel door [het] zien en horen gekweld met [hun] wetteloze werken.”

Hoe voorkomen we dat we onvruchtbaar zijn? Blijf in de Wijnstok! Het resultaat van blijven is drieledig: de belofte van verhoord gebed, blijvende liefde en volheid van vreugde (Joh. 15:7,10,11). Dit klinkt beter dan onvruchtbaar zijn! Laten wij vandaag degenen zijn die in de Wijnstok blijven!

 

© Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW