8 maanden geleden

Johannes 15 (8)

Johannes 15 vers 7:
“Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, bidt alles wat u wilt en het zal u gebeuren.”

In Hem en in Zijn Woord blijven …

De rank is afhankelijk van de wijnstok, vertrouwend op een constante stroom sap om gezond, sterk en productief te zijn! Hetzelfde geldt voor het leven van een christen! Als we een gezond christelijk leven willen hebben, moeten we afhankelijk zijn van de Heer Jezus Christus! Hoe? Kijk eens naar twee voorwaarden die de Heer hier geeft.

Ten eerste, “als u in Mij blijft”; er moet een voortdurend en consequent blijven zijn. Dit spreekt van dagelijkse communicatie, afhankelijkheid en innige verbondenheid met de Heer. Dit is de enige manier om de voortdurende stroom van het sap naar de wijnstok in stand te houden.

Als in het leven van de gelovige de Geest van God bedroefd is vanwege de zonde of uitgeblust vanwege zichzelf, zal dat Hem belemmeren om de christen de kracht te geven om vrucht te dragen.

De tweede voorwaarde die de Heer geeft voor open kanalen in het gebed is: “en Mijn woorden blijven in u.” Dit houdt verband met het belang van het in het Woord zijn en het Woord in ons zijn! Zijn woorden die in ons blijven, betekent dat het onderwijs van het Woord van God ons regeert!

Een christen, beheerst door het Woord van God, zal bidden in overeenstemming met de wil van God. Hij wil wat God wil! De Psalmist zei het zo: “Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.” (Ps. 37:4). Wanneer wij ons in Hem verlustigen, plant Hij in ons de juiste verlangens en vervult ze dan!

We kunnen ons afvragen waarom onze gebeden niet worden verhoord; in sommige gevallen worden ze wel verhoord, maar het antwoord bevalt ons niet! Maar hier in ons vers zien we twee voorwaarden voor gebed: in Hem blijven en Zijn woorden in ons blijven!

Als we niet geheel blijven en Zijn wil zoeken, voldoen we niet aan deze twee voorwaarden. Mogen we deze in ons leven ontwikkelen, zodat we ook in ons gebedsleven vrucht dragen!

 

© Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW